środa, 3 marca 2021 14:04

Pomoc, która nadeszła z Polski – Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi wsparło odbudowę wyjątkowego kościoła

Autor Artykuł sponsorowany
Pomoc, która nadeszła z Polski – Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi wsparło odbudowę wyjątkowego kościoła

Inicjatywa pod nazwą "Święty Benedykcie - broń mnie od złego!", której cele skupiały się wokół propagowania w Polsce benedyktyńskiej pobożności i zarazem wsparcia wielkiego dzieła we włoskiej Nursji, zakończyła się sukcesem. Dzięki ofiarności polskich wiernych możliwe stało się odbudowanie i użytkowanie przez ojców benedyktynów starego XVI-wiecznego kościoła.

Początek: przypomnienie polskim katolikom, kim jest św. Benedykt z Nursji

Akcja wystartowała w 2019 roku i była przedstawiana jako afirmacja kultu św. Benedykta, który – choć znany w wąskich grupach – nie był w Polsce dotąd tak popularny jak np. św. Ojciec Pio, czy św. Faustyna Kowalska. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi w połączeniu z ofiarnością polskich katolików, to istotnie się zmieniło. Do wielu domostw trafił Medalik św. Benedykta wraz z broszurą i modlitwą-egzorcyzmem do świętego patrona Europy. W tym czasie uruchomiona była również witryna internetowa, umożliwiająca zamówienie tych dewocjonaliów i włączenie się do akcji. W sumie Medalik św. Benedykta z pozostałymi upominkami został wysłany do 485 tysięcy osób.

Propagowanie postaci świętego Benedykta w ramach akcji społecznej Stowarzyszenia Piotra Skargi przypomniało wielu katolikom, jak ważna była to osoba dla dziejów Kościoła Powszechnego. Nie jest to przypadkiem, że św. Benedykta uznaje się za swoistego wynalazcę reguł życia zakonnego, nakierowanego na osobiste oddanie Bogu i zarazem ofiarną służbę innym ludziom. Ochrona, którą św. Benedykt - jako orędownik w Niebie - darzy nas za sprawą medalika Krzyżowego, jest niezwykle ważna - zwłaszcza dziś, w czasach pandemii.

Rozwinięcie działań: pomoc dla benedyktynów we Włoszech

Drugi aspekt tej kampanii, który stał się widoczny szczególnie pod koniec 2020 roku, dotyczy sytuacji samych ojców benedyktynów. Zakonnicy ci kontynuują współcześnie dzieło świętego Benedykta we Włoszech, ale mierzą się z kolejnymi wyzwaniami i problemami.

Rozległe trzęsienia ziemi w połowie 2016 roku wywołały poważne zniszczenia w X-wiecznej bazylice w Nursji. To w niej do tego czasu odbywały się Msze i inne nabożeństwa. Jedyną nadzieją dla benedyktynów i pielgrzymów przybywających do miasta św. Benedykta pozostał klasztorny kościół, który jednakże wymagał poważnych prac remontowych. Nie działała też przylegająca doń dzwonnica.

Z drugiej strony, Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi to organizacja, która od lat włącza się w rozmaite akcje mające na celu promowanie chrześcijańskich zasad w życiu kulturowym - zarówno w Polsce, jak i w świecie. Dzięki zaangażowaniu świeckich katolików z tego stowarzyszenia zakupiono i zamontowano m.in. nowe oświetlenie dla Bazyliki Grobu Bożego w samym sercu chrześcijaństwa – Jerozolimie. Akcja pomocy benedyktynom z Nursji to najnowsze dzieło tego środowiska.

To właśnie Stowarzyszenie Piotra Skargi uznało, że do zaangażowania w dzieło odbudowy kościoła w Nursji warto namówić darczyńców z Polski. Tym samym datki zbierane na akcję Święty Benedykcie, broń mnie od złego!, poza oczywistymi w tych sytuacjach kosztami przeprowadzenia kampanii i dystrybucji materiałów, przekazane zostały na ręce ojców benedyktynów w Nursji.

Ora et labora w wydaniu benedyktyńskim

Zebrane w Polsce środki zostały wykorzystane do renowacji świątyni, fasady i dzwonnicy. Wdzięczni za tak szczodre wsparcie benedyktyni odprawili trzy Msze Św. za darczyńców Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. W ten sposób połączono odbudowę kościoła z szeroko zakrojoną akcją propagowania postaci Świętego Benedykta z Nursji.

W 2020 roku zabytkowa świątynia odzyskała swój dawny blask. Na nowo rozbrzmiał także dzwon odrestaurowanej dzwonnicy. Wspaniały plon tej akcji pokazuje, że Polakom w dalszym ciągu zależy na krzewieniu katolickich wartości. Pokazuje też, że można w naszym kraju skutecznie łączyć kult modlitwy i rozwoju duchowego ze wsparciem materialnym i dziełami odbudowy symboli chrześcijańskiej Europy.

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje