poniedziałek, 15 stycznia 2024 19:10

Poradnia Leczenia Uzależnień już w nowej siedzibie przy Szpunara

Autor Marzena Gitler
Poradnia Leczenia Uzależnień już w nowej siedzibie przy Szpunara

Poradnia Leczenia Uzależnień w Wieliczce działa już w nowo wybudowanym budynku Ośrodka Zdrowia w Wieliczce.

Poradnia Leczenia Uzależnień w Wieliczce od 2004 r. funkcjonowała przy ul. Pocztowej 1, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Od 2008 r. na realizację programu leczenia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Gmina Wieliczka przekazuje do Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce dotację celową. To ważne zadanie - z roku na rok liczba pacjentów rośnie, co wyraźnie potwierdza zaufanie, jakim cieszy się wielicki zespół terapeutów i lekarzy.

- W nowo rozbudowanym budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce mieści się obecnie poradnia dla dzieci a od dziś Poradnia Leczenia Uzależnień w Wieliczce. Niewątpliwie dorośli i dzieci korzystający z porad specjalistycznych mogą teraz korzystać z nowoczesnych gabinetów - zaznacza Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. - Poradnia zmieniała swoją siedzibę i od dnia 8 stycznia b.r. przyjmuje swoich pacjentów w budynku SPZLO w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 - w nowym skrzydle, na II piętrze. Oddziaływania terapeutyczne odbywają się w systemie indywidualnym i grupowym - 5 dni w tygodniu. Zapraszamy! - dodaje.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka