niedziela, 26 listopada 2023 14:09

Prawnik z Tarnowa członkiem Trybunału Stanu

Autor Marzena Gitler
Prawnik z Tarnowa członkiem Trybunału Stanu

Piotr Sak z Suwerennej Polski został powołany do Trybunału Stanu. Za nowym składem zagłosowały wspólnie wszystkie kluby poselskie.

Wśród osób powołanych przez Sejm do Trybunału Stanu na pierwszym posiedzeniu znalazł się Piotr Sak z Tarnowa. Piotr Sak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium menedżerskiego w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, startując z 6. pozycji listy PiS w okręgu tarnowskim i uzyskując 9855 głosów. W wyborach 15 października startował z listy PiS w okręgu tarnowskim (nr 15) jednak nie uzyskał reelekcji, mimo, że zagłosowało na niego 10 292 wyborców.

21 listopada został członkiem Trybunału Stanu. Były poseł poinformował o tym na Facebooku. "Dziś, zostałem wybrany członkiem Trybunału Stanu przez Sejm RP. Bardzo dziękuję nowo wybranym parlamentarzystom za zaufanie i powierzoną funkcję. Za swojej strony deklaruję rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków w ramach funkcji sędziego Trybunału Stanu" - napisał.

Dziś, zostałem wybrany członkiem Trybunału Stanu przez Sejm RP. Bardzo dziękuję nowo wybranym parlamentarzystom za...

Opublikowany przez Piotr Sak Wtorek, 21 listopada 2023

Trybunał Stanu jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej w Polsce. Jego zadaniem jest egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

fot. Fb. Piotr Sak

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka