czwartek, 28 maja 2020 12:53

Prezydent w Alwernii i Grojcu. Co tam robił?

Autor Marzena Gitler
Prezydent w Alwernii i Grojcu. Co tam robił?

Tak sobie właśnie wyobrażałem, że święto 30-lecia odnowienia samorządu terytorialnego w Polsce odbędę jako Prezydent Rzeczypospolitej na spotkaniach z tymi, którzy rzeczywiście stanowią trzon tego samorządu – coś, co nazywam solą ziemi – czyli z lokalnymi działaczami, włodarzami, którzy znajdują się najbliżej ludzi, realizując na co dzień, w praktyce konstytucyjną zasadę pomocniczości, wspierają mieszkańców i dla nich pracują - powiedział Andrzej Duda do mieszkańców i samorządowców Alwernii. Przed spotkaniem Pezydent odwiedził nauczycieli i strażaków OSP w Grojcu.

Wizytę w gminie Alwernia Andrzej Duda rozpoczął od spotkania ze strażakami OSP Grojec. Druhowie przygotowali dla głowy państwa miłą niespodzienkę, którą wręczył mu przedstawiciel najmłodszego pokolenia.

Prezydent spotkał się też z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wieskich i kadrą nauczycielską Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu.

Na koniec zwrócił się do samorządowców i mieszkańców, dziękując im za 30 lat działania samorządów terytorialnych w Polsce.

Korzystając z okazji, że jestem dziś tu, w Alwerni, właśnie z samorządem lokalnym, chciałem z całego serca za to podziękować. Z jednej strony za tę służbę – wszystkim, którzy przez te 30 lat pracowali w samorządzie, którzy poświęcali swój czas, by budować Polskę na szczeblu podstawowym, co ma fundamentalne znaczenie dla tego, czy możemy mówić, że mamy nowoczesne, piękne państwo, mamy piękną Polskę. To nie tylko przyroda, lecz także to, jak wyglądają właśnie nasze wioski, miasteczka, miasta – a to zasługa lokalnych włodarzy, czyli tych, którzy angażują się w sprawy publiczne na szczeblu lokalnym - powiedział Prezydent Andrzej Duda.

inf. i foto: Kancelaria Prezydenta RP

Chrzanów - najnowsze informacje