poniedziałek, 9 sierpnia 2021 10:37

Produkty strukturyzowane - czym są i kto powinien z nich skorzystać?

Autor Artykuł sponsorowany
Produkty strukturyzowane - czym są i kto powinien z nich skorzystać?

Inwestowanie kapitału wymaga znajomości poszczególnych produktów finansowych i rynków. Jeżeli nie jesteśmy profesjonalnymi analitykami i finansistami, istnieje wiele przygotowanych produktów, które mogą nam pomóc w inwestowaniu. Jedną z ich grup stanowią produkty strukturyzowane. W poniższym artykule dowiesz się, czym są, z czego się składają i kiedy warto się nimi zainteresować.

Co to są produkty strukturyzowane? Definicje i znaczenie praktyczne

Produkty strukturyzowane mają wiele definicji, ale dominująca mówi, że są to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości instrumentu bazowego. Produkty strukturyzowane tłumaczy się także jako ofertę specjalnie przygotowaną przez emitenta (np. bank), składającą się z co najmniej kilku różnego rodzaju produktów finansowych. Co to wszystko oznacza w praktyce?

Inwestując, nie musimy wybierać konkretnej spółki ani nawet sektora. Nie musimy też decydować się na wyłącznie jeden typ produktów finansowych – np. papiery wartościowe lub obligacje. Warto zdywersyfikować swoje inwestycje. Produkty strukturyzowane są gotowymi opcjami składającymi się z kilku różnych produktów. Inwestor indywidualny, zamiast samodzielnie dobierać różne części składowe, może skorzystać z gotowego rozwiązania przygotowanego przez specjalistów.

Przykładowe produkty strukturyzowane. Z czego się składają i kiedy je wybrać?

Przykładowy produkt strukturyzowany przygotowany przez oddział maklerski wybranego banku może składać się np. z papierów wartościowych, obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych, kontraktów różnicowych (np. na surowce lub kursy walut). Wybrany produkt zawiera szereg różnych narzędzi o ustalonych proporcjach. W gruncie rzeczy jest to ogromne ułatwienie, gdyż po stronie nabywcy – inwestora – nie leży konieczność doboru poszczególnych elementów składowych. Otrzymuje się od razu całą zawartość.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że produkty strukturyzowane będą inaczej rozliczane, niż np. indywidualny zakup papierów wartościowych. Ponadto taki sposób na inwestowanie nie jest pozbawiony ryzyka. Części składowe są dobrane przez specjalistów, ale rynki zawsze będą w pewnym stopniu nieprzewidywalne. Zagrożenie związane jest także z postępującą inflacją.

Pomimo tego produkty strukturyzowane są dobrym rozwiązaniem, które może nieco zmniejszyć ryzyko, zwłaszcza gdy nie mamy fachowej wiedzy kapitałowej. Jest to także spore udogodnienie, które jest często wybierane przez osoby, które cenią sobie czas.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje