środa, 2 lutego 2022 12:03

Profesjonalne układanie linii kablowych w 4 krokach

Autor Artykuł sponsorowany
Profesjonalne układanie linii kablowych w 4 krokach

Linie kablowe  ziemne  to jedna z podstawowych metod doprowadzania energii elektrycznej na konkretne tereny i do budynków. Przy ich układaniu należy się stosować do wymagań prawnych i wielu specjalistycznych wytycznych – tylko wtedy mogą prawidłowo spełniać swoje zadanie, nie stwarzając jednocześnie zagrożenia. Dowiedz się, jak wygląda montaż tras  linii  kablowych!

Montaż tras  linii kablowych – podstawowe wymogi

Podstawowe wymagania stawiane  liniom kablowym  można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz  normie SEP-E-004  elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa. Przepisy określają między innymi zasady prowadzenia linii kablowych. Zgodnie z przywołanymi dokumentami kable elektroenergetyczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi a w przypadku wymiany bez potrzeby naruszania np. konstrukcji budynku. Linie kablowe muszą być prowadzone odcinkach  prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji. Każda musi być też odpowiednio oznaczona.

Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie linii kablowych jest możliwe w ziemi, pod wodą, w kanałach i tunelach kablowych, w pomieszczeniach na ścianie, na konstrukcjach, w rurach  lub poprzez zawieszenie w powietrzu. W zależności od sposobu montażu proces różni się szczegółami, ale główne zasady układania linii kablowych zawsze są takie same.

Montaż tras linii kablowych – planowanie

Planowanie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o układanie  linii kablowych. Wymaga sprawdzenia obowiązujących przepisów i norm, dobrania odpowiednich przewodów, a także ich sprawdzenia. Przed rozpoczęciem prac należy sporządzić stosowną dokumentację techniczną oraz zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria, oraz upewnić się, że są nieuszkodzone i właściwie dopasowane do konkretnego zastosowania.

Przygotowanie do montażu trasy kablowej

Następnym krokiem jest przygotowanie trasy kablowej. W przypadku układania przewodów w ziemi oznacza to wyznaczenie jej przebiegu i wykonanie wykopu o odpowiednich wymiarach. Głębokość wykopu należy dostosować do napięcia znamionowego układanych kabli, biorąc pod uwagę, że pod nimi musi się znaleźć warstwa piasku o grubości co najmniej 10 cm. Trasa musi być też oddalona o co najmniej 50 cm od jezdni, a jej przebieg przystosowany do istniejącego i projektowanego zadrzewienia oraz istniejących tras kablowych i innych urządzeń. W przypadku prowadzenia tras kablowych w budynkach może być konieczne wcześniejsze przygotowanie koryt, kanałów czy drabinek kablowych i przejść przez rozmaite przeszkody architektoniczne. Wszelkie tego typu prace wykonuje się na wstępie, aby zredukować możliwość powstania błędów podczas układania linii kablowej i przyspieszyć ten proces.

Układanie linii  kablowej

Następnym krokiem jest układanie przewodów. Korzysta się przy tym ze specjalistycznych elementów montażowych, takich jak: rolki ,uchwyty i wieszaki. W budynkach przewody prowadzi się najczęściej przy ścianach. Ważne, aby sposób mocowania nie wpływał na uszkodzenie ani deformację kabla. Niekiedy wykorzystuje się specjalne kanały i tunele. Trasy powinny być zaplanowane tak, aby unikać nadmiernego zaginania kabli.

Możliwe jest również układanie kabli w osłonach w ziemi. Wówczas konieczne jest zapewnienie ciągłości i szczelnego zabezpieczenia tychże osłon, a każde miejsce wprowadzenia do nich kabli musi być starannie zabezpieczone przed wodą i zanieczyszczeniami. Dobór odpowiednich rozwiązań i dbałość o prawidłową realizację projektu należą do fachowców. Tylko wtedy urządzenia elektroenergetyczne mogą działać prawidłowo i być bezpieczne.

Układanie linii kablowej

Linie kablowe można układać bezpośrednio w ziemi, a także w osłonach. Bywają również prowadzone przez kanały i tunele. W każdym przypadku konieczne jest zachowanie wynikających z przepisów prawa i obowiązujących norm zasad związanych z bezpieczeństwem.

Badania i pomiary oraz przyjęcie do eksploatacji

Przed przyjęciem linii kablowej do eksploatacji konieczne jest jej sprawdzenie. Specjaliści przeprowadzają szereg badań i pomiarów, aby upewnić się, że jest ona bezpieczna i prawidłowo zamontowana. Zakres  czynności  obejmuje :

  • sprawdzenie dokumentacji technicznej,
  • sprawdzenie budowy linii wraz z urządzeniami dodatkowymi i jej zgodności z dostarczoną dokumentacją,
  • przeprowadzenie badań odbiorczych,
  • sporządzenia protokołu przyjęcia linii do eksploatacji.

Dopiero po zakończeniu zaawansowanych badań, pomiarów i prób linia kablowa może być dopuszczona do eksploatacji.

Technologia - najnowsze informacje