piątek, 8 maja 2020 11:40

Prokuratura zbada czy samorządowcy, którzy przekazali spisy Poczcie Polskiej, złamali prawo

Autor Marzena Gitler
Prokuratura zbada czy samorządowcy, którzy przekazali spisy Poczcie Polskiej, złamali prawo

Sieć Obywatelska Watchdog składa zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez samorządy, które przekazały spisy wyborców Poczcie Polskiej. Jednym z nich jest Dobra w powiecie limanowskim.

Sieć Obywatelska Watchdog od 25 kwietnia wysłała pytania do wszystkich gmin i zebrała już większość odpowiedzi. Z ustaleń stowarzyszenia wynika, że spisy wyborców przekazało 8% gmin, 60% nie zrobiło tego, a 32% udzieliło niejednoznacznej odpowiedzi. To dane z około 30%, które już udzieliły odpowiedzi. Stowarzyszenie opracowało mapę, na której sukcesywnie umieszczane są dane uzyskane od samorządów.

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? – Google My Maps
Na podstawie korespondencji z gminami, którą przeglądać można na: https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/monitoringi/czy-urzedy-gmin-przekazuja-bez-podstawy-prawnej-listy-wyborcow Mapa jest w trakcie uzupełniania, gdyż odpowiedzi gmin nadal wpływają. Autorzy: Anita Białczak we współpracy z https://siecobywatelska.pl

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić, jak było w rzeczywistości. W każdej gminie. Będzie to długotrwały proces, jednak uważamy, że to jest nasze narodowe przywracanie pamięci o Art. 7 Konstytucji RP - piszą organizatorzy akcji. - Dane zbieramy w konkretnym celu. Składamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Powiecie, że prokuratury nie podejmą? To się okaże. Nad prokuratorami są sądy. Sprawy będą się ciągnąć latami, ale cel jest wyższy. Cały system ochrony praw musi zacząć bronić Art. 7. Inaczej nie ma dla Polski demokratycznej przyszłości. Obywatele właśnie się o tym boleśnie przekonali.

Gmina Dobra przekazała dane

W Małopolsce jedną z gmin, przeciwko której już wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest położona w powiecie limanowskim Gmina Dobra. Deklarację o przekazaniu danych złożył też burmistrz Myślenic.

Nakaz przekazania spisów wyborców przez wójtów znalazł się w projekcie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Jednak Art. 15. projektu ustawy wyraźnie precyzował, że spis ten przekazuje operatorowi wyznaczonemu w dniu wejścia w życie ustawy, a ona nie weszła w życie do tej pory. Tymczasem Poczta Polska zażądała wydania spisów mailem 22 kwietnia. Ponieważ nie wszyscy małopolscy burmistrzowie i wójtowie zastosowali się do prośby o przekazanie danych, a niektórzy wprost zapowiedzieli, ze tego nie uczynią, a nawet że zawiadomią prokuraturę o próbie wyłudzenia danych mieszkańców, 29 kwietnia stanowisko w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej opublikował wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Przypomniał m.in., że operator pocztowy (Poczta Polska) jest uprawniony do pozyskania od organów jednostek samorządu terytorialnego danych osobowych (dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej) na podstawie art. 99.ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Poczta ma dane milionów Polaków

Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła wczoraj, że wybory nie odbędą się 10 maja. Sejm nie zakończył też procedowania nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Poczta ma jednak dane milionów Polaków.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska uważa, że samorządowcy przekroczyli swoje uprawnienia i wnosi do prokuratury o zakazanie Poczcie Polskiej S.A. przetwarzania danych obywateli do czasu zakończenia postępowania.

foto: By burts - photo taken by burts, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

Małopolska - najnowsze informacje