poniedziałek, 9 września 2019 14:44

Proszowice: 400 tysięcy na nową karetkę pogotowia

Autor (red)
Proszowice: 400 tysięcy na nową karetkę pogotowia

W piątek, 6 września w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach doszło do spotkania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek - Żelazko wraz z Dyrektorem placówki dr n. med. Grzegorzem Gałuszką.

Tematem rozmów, w których udział wzięli także: Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro, Wicestarosta Powiatu Proszowickiego Elżbieta Grela oraz Radny Województwa Małopolskiego Józef Gawron było podpisanie umowy między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz SP ZOZ w Proszowicach na zakup nowej karetki pogotowia.

W wyniku umowy SP ZOZ w Proszowicach uzyskał dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że jest to już drugie dofinansowanie pozyskane przez proszowicką placówkę. Łączne środki pozyskane dzięki dotacjom pozwolą na zakup dwóch karetek pogotowia, które usprawnią ratowanie zdrowia i życia mieszkańców Gminy i Miasta Proszowice, Powiatu Proszowickiego i regionu. Obecnie we flocie szpitala znajdują się ambulansy powyżej 6 lat, a wprowadzenie dwóch nowoczesnych samochodów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego z pewnością przyniesie wiele korzyści.

Pomoc finansowa dla SP ZOZ w Proszowicach uzyskana została dzięki „Programowi wymiany ambulansów”, którego celem jest rozdysponowanie 200 nowoczesnych karetek. Budżet programu w 2019 wyniesie prawie 80 milionów złotych.

Tekst i zdjęcia Paulina Meres

Proszowice - najnowsze informacje