czwartek, 22 listopada 2018 12:26

Protest w suskim szpitalu! Co z badaniami?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Protest w suskim szpitalu! Co z badaniami?

Technicy elektroradiologii ze szpitala w Suchej Beskidzkiej dołączyli do sporu zbiorowego. Powodem ogólnokrajowego protestu jest brak systemowych rozwiązań dotyczących warunków pracy i wynagrodzeń. Jak wpłynie to na funkcjonowanie suskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej?

Zaistniała sytuacja jest rezultatem decyzji Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii, który to nakazał podległym strukturom wchodzenie w spory zbiorowe z pracodawcami, nie posiada charakteru bezpośredniego konfliktu na tle płacowym pomiędzy Dyrekcją ZOZ Sucha Beskidzka a zatrudnionymi specjalistami – informuje Monika Wróblewska-Polak, rzecznik prasowy suskiego szpitala.

Czy sytuacja związana z dołączeniem techników medycznych elektroradiologii do sporu zbiorowego będzie miała wpływ na funkcjonowanie ZOZ w Suchej Beskidzkiej? Czy wydłuży się czas oczekiwania pacjentów np. na wykonanie tomografii, zdjęcia RTG czy USG?

Jak zapewnia rzecznik szpitala, nie jest to spór między technikami a pacjentami, zatem ci drudzy nie mają powodów do obaw.

Pacjenci w żaden sposób nie odczują dyskomfortu w ramach udzielanych im świadczeń w zakładzie diagnostyki obrazowej, jak również nie wydłuży to czasu oczekiwania na oferowane im usługi medyczne – podkreśla Monika Wróblewska-Polak.

Jak się dowiedzieliśmy, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej średnie miesięczne wynagrodzenie techników elektroradiologii czynnych zawodowo za październik 2018 roku wyniosło 3 979 zł brutto.

W ramach przedmiotowej sprawy zaplanowany został szczegółowy harmonogram spotkań Dyrekcji ZOZ Sucha Beskidzka z przedstawicielami Związku Zawodowego Techników Elektroradiologii – dodaje Monika Wróblewska-Polak, rzecznik szpitala.

Protest ogólnopolski

Technicy medyczni elektroradiologii przypominają, jak ważna jest diagnostyka obrazowa. Zdjęcia RTG po różnego rodzaju złamaniach, USG jamy brzusznej – to tylko nieliczne z przykładów zastosowań ich pracy. Bez diagnostyki obrazowej wiele przypadków chorób ciężko byłoby zdiagnozować. Współczesna medycyna bez techników elektroradiologii nie istnieje. Nie chcą być zatem traktowani gorzej niż inni pracownicy służby zdrowia.

Po rozmowach z Łukaszem Szumowskim, Ministrem Zdrowia, 14 listopada 2018 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii podał komunikat:

– MZ zaproponował szereg rozwiązań systemowych dotyczących szeroko pojętej diagnostyki obrazowej oraz naszej grupy zawodowej. OZZTME w tym zakresie w pełni akceptuje te propozycje. Niestety stwierdziliśmy, że na dzień dzisiejszy najlepsze nawet pomysły nie spełniają naszych podstawowych postulatów dotyczących podniesienia wynagrodzenia zasadniczego. Strony ustaliły termin kolejnych rozmów za miesiąc. Jesteśmy otwarci na dialog w wielu wykazanych obszarach naszych zainteresowań.

Jak zakończy się protest? Do tematu będziemy wracać.

Anna Piątkowska-Borek

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje