piątek, 2 sierpnia 2019 08:11

Rabka-Zdrój. Władze walczą o czyste powietrze

Autor Mirosław Haładyj
Rabka-Zdrój. Władze walczą o czyste powietrze

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju i Politechnika Krakowska podpisały porozumienie o współpracy na rzecz czystego powietrza w uzdrowisku. Podczas spotkania w tej sprawie, które odbyło się w czwartek w Rabce-Zdroju, podpisy pod dokumentem złożyli burmistrz Leszek Świder i rektor prof. Jan Kazior.

Celem porozumienia jest współpraca przy realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Uzdrowiska Rabka-Zdrój”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie, w oparciu o rzeczywiste dane, innowacyjnego modelu rozwoju miasta spełniającego warunki proekologiczności oraz proefektywności. Projekt zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania przez Gminę Rabka-Zdrój dotacji, m.in. z puli środków „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Przedstawiciele gminy i Politechniki Krakowskiej uczestniczyli już w spotkaniu z w tej sprawie z pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Piotrem Woźnym oraz z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko.

Rabka-Zdrój wspólnie z Politechniką Krakowską opracują wytyczne i wstępny audyt budynków wymagających wymiany źródeł ciepła. Na dalszym etapie eksperci i studenci PK będą zaangażowani w pogłębione audyty energetyczne, tak aby na ich podstawie określić zakres robót termomodernizacyjnych i wymiany źródeł ciepła na terenie gminy.

Politechnika Krakowska i Rabka-Zdrój ustaliły też, będą prowadzić wspólne działania w obszarach: zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków i zasobów naturalnych, budownictwa, infrastruktury komunalnej, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz transportu. Współpraca będzie realizowana m.in. przez wdrażanie do tematyki prac naukowo-badawczych realizowanych na PK aktualnych i perspektywicznych potrzeb dotyczących gminy Rabka-Zdrój, organizowanie wspólnych przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, organizowanie i zapewnienie opieki nad praktykami i stażami studenckimi.

Fot. i inf.: UM Rabka-Zdrój

Podhale - najnowsze informacje