poniedziałek, 22 listopada 2021 11:29

Ratownicy wciąż się szkolą

Autor Edyta Sowa
Ratownicy wciąż się szkolą

GOPR-owcy muszą być w formie, żeby mogli pomagać innym muszą być sprawni i podnosić wciąż swoje kwalifikacje. Dlatego na Spiszu rozpoczyna się szkolenie ratowników górskich, którzy podzieleni na kilkuosobowe zespoły mają za zadanie udzielić w górach pomocy osobom - pozorantom, którzy doznali różnego rodzaju wypadków.

Podstawowym założeniem szkolenia tzw. Real Test jest takie przeprowadzenie pozoracji, aby możliwie identycznie odzwierciedlały realne warunki, w jakich udzielana jest pomoc w górach. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu  finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregin Tatry.

info i foto. GOPR

Podhale

Podhale - najnowsze informacje