czwartek, 22 października 2020 05:55

ROLNIKU CZAS SIĘ SPISAĆ! DO 30 LISTOPADA TRWA OBOWIĄZKOWY POWSZECHNY SPIS ROLNY

Autor Głos 24
ROLNIKU CZAS SIĘ SPISAĆ! DO 30 LISTOPADA TRWA OBOWIĄZKOWY POWSZECHNY SPIS ROLNY

Do 30 listopada rolnicy z Małopolski, podobnie jak użytkownicy gospodarstw rolnych w całym kraju mają do wypełnienia bardzo ważny obowiązek, czyli wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą, według stanu na ten dzień. Spis dotyczy 1,5 mln gospodarstw rolnych w Polsce, w tym ok. 150 tys. w województwie małopolskim.

Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy do tej pory wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym w województwie małopolskim i proszę wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli się spisać aby nie zwlekali do ostatniej chwili
i spisali się jak na rolników przystało mówi Agnieszka Szlubowska zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Udział w spisie jest przejawem troski
oraz odpowiedzialności za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyniki spisu, który jest przeprowadzany tylko raz na 10 lat  są jedynym źródłem, które pozwala kompleksowo scharakteryzować polskie rolnictwo, służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na rzetelnej analizie danych dodaje dyrektor Szlubowska.

Jaka jest podstawowa metoda udziału w Powszechnym Spisie Rolnym?

Główny Urząd Statystyczny odpowiedzialny za przeprowadzenie badania przygotował różne metody, umożliwiające bezpieczną realizację obowiązku spisowego. Jest to szczególnie ważne teraz w czasie epidemii, kiedy martwimy się o zdrowie najbliższych. Podstawową i obowiązkową metodą realizacji jest samospis internetowy, przeprowadzony przez rolników za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej wraz z niezbędną instrukcją na stronie internetowej pod adresem http://spisrolny.gov.pl.

Dla rolników, którzy nie mają komputera lub dostępu do Internetu w każdym urzędzie gminy oraz w urzędzie statystycznym są udostępnione stanowiska komputerowe do samospisu. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na sytuację epidemiczną placówki mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie. Przed planowaną wizytą warto się upewnić czy urząd jest otwarty i w jakich godzinach można się spisać.

Rolnicy, którzy dokonają obowiązkowego samospisu przez Internet udowodnią jak świetnie sobie radzą
w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi, wbrew panującym stereotypom. Dla poszczególnych gmin
i miejscowości wskaźnik realizacji spisu przez Internet będzie wręcz potwierdzeniem zaawansowania technologicznego, nowoczesności i otwartości na zmiany. Nie jest przecież nowością fakt, że najbardziej nastawione na rozwój gospodarstwa w swojej pracy korzystają z dostępu do sieci i oprogramowania do zarządzania stadem czy optymalizacji funkcjonowania maszyn rolniczych.

Jak zalogować się do formularza spisowego?

Rolnicy prowadzący gospodarstwa indywidualne do zalogowania się do formularza spisowego będą potrzebować numer PESEL i numer gospodarstwa, który znajdą w liście od Prezesa GUS (w lewym górnym rogu), albo numer PESEL i numer producenta ARiMR. Można również zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego czy bankowości elektronicznej wybranych banków. Przedsiębiorstwa rolne logują się do formularza spisowego wykorzystując identyfikator i hasło używane do logowania w Portalu Sprawozdawczym GUS. Jeśli rolnik nie wie jakich użyć danych do logowania  powinien zadzwonić na infolinię spisową.

Jakie są inne metody spisu?

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza on-line mogą skorzystać z formy samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię pod numer telefonu:  22 279 99 99. W ramach metod uzupełniających z osobami, które nie spiszą się samodzielnie będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi, przede wszystkim telefonicznie, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna również bezpośrednio z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić mu odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Jaka jest rola rachmistrzów spisowych?

W październiku w województwie małopolskim pracę rozpoczęło 550 rachmistrzów spisowych, którzy pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy, a z uwagi na sytuację epidemiczną będą kontaktować się z nimi przede wszystkim telefonicznie, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników z numerów telefonu: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Gdzie można zweryfikować tożsamość osoby, która podaje się za rachmistrza?

Każdy rachmistrz spisowy jest zobowiązany podać rolnikowi swoje imię, nazwisko i numer identyfikatora. Jego tożsamość można zweryfikować na stronie internetowej rachmistrz.stat.gov.pl albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99

O co będą pytani rolnicy?

Rolnicy będą pytani m.in. o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy posiadane zwierzęta gospodarskie.

Gospodarze absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie zapyta o ich majątek. Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości.

W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy wartość przychodów. Zbierane są tylko informacje
o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia
w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku należy podać wyłącznie, jaki procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów w formularzu znajduje się pytanie, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych, a możliwa odpowiedź to „tak” lub „nie”.

Czy moje dane są bezpieczne?

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania, są realizowane
z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki przetwarzania danych. Statystyka publiczna zapewnia pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce Wojewódzkiego Komisarza Spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gdzie można uzyskać pomoc i dodatkowe informacje?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego można zadzwonić na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99, gdzie konsultanci urzędów statystycznych są dostępni od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do 20:00.

Bieżące informacje o spisie rolnym można również znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka