piątek, 21 października 2022 10:26

RPO chce wyjaśnień od Barbary Nowak. Chodzi o lekcje religii

Autor Marzena Gitler
RPO chce wyjaśnień od Barbary Nowak. Chodzi o lekcje religii

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich  Stanisław Trociuk zwrócił się do małopolskiej kurator oświaty o wyjaśnienie na jakiej podstawie chce, aby lekcje religii był w środku innych zajęć. Wcześniej w tej sprawie do rzecznika zwrócili się posłowie KO.

"Zwracam się do Pani Kurator z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej zalecania dyrektorom szkół publicznych nieumieszczania lekcji religii na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych" – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk.

Rzecznik podkreślił, że organizacja lekcji religii i etyki to kompetencje dyrektorów. Co ciekawe, jak zauważył  Stanisław Trociuk , takie jest też stanowisko ministra edukacji. Dodatkowo, umieszczanie lekcji religii w środku zajęć jest sprzeczne z postulatami rodziców. Zdaniem rodziców konieczność oczekiwania na okienkach w bibliotece albo w świetlicy może być dla ich dziecka źródłem poczucia wykluczenia.

Z prośbą o interwencję RPO i sprawdzenie, czy zalecając dyrektorom nieumieszczanie lekcji religii na pierwszych i ostatnich zajęciach zwrócili się w poniedziałek posłowie Koalicji Obywatelskiej: Katarzyna Lubnauer, Krystyna Szumilas i Aleksander Miszalski na briefingu przed siedzibą Kuratorium w Krakowie.  

fot. Tt Barbara Nowak

Małopolska - najnowsze informacje