niedziela, 28 czerwca 2020 05:18

Ruszył konkurs „Skarby Małopolski” 2020

Autor Marzena Gitler
Ruszył konkurs „Skarby Małopolski” 2020

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w kolejnej, dwudziestej już edycji otwartego (skierowanego do wszystkich zainteresowanych) konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski”, którego myślą przewodnią jest temat „Wielopokoleniowe siedliska w Małopolsce”.

Ta edycja będzie miała na celu prezentację zachowanych siedzib – siedlisk: magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich oraz rodzinnych skupisk usytuowanych w Małopolsce. Istotą projektu jest również przedstawienie ich stanu zachowania, walorów architektonicznych i kulturowych oraz znaczenia dla  środowiska lokalnego oraz wpływu na integrację wielopokoleniowych rodzin.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dokument i fotografia artystyczna. Uczestnik konkursu może złożyć prace w obu kategoriach lub w jednej wybranej. Na konkurs można zgłosić zdjęcia, które nie zostały uprzednio nigdzie publikowane.  W każdej z kategorii można zgłosić cykl składający się z dowolnej ilości fotografii nie większej niż 6 prac. Obowiązujący format fotografii to: maksymalny 100x70 cm, minimalny 21x29,7 cm (A4), technika: odbitki wykonane na papierze fotograficznym oraz pliki w formacie jpg lub tif na płycie CD (w przypadku zdjęć analogowych należy  dołączyć skany fotografii bądź skany negatywu).

Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł fotografii, miejsce i obiekt przedstawiony na fotografii oraz godło autora. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż. Szczegółowy regulamin na i zgłoszenia dostępne są stronie http://muzeum.sacz.pl/.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w drugiej połowie 2020 roku.

Konkurs (corocznie o innej tematyce) przeprowadzany jest przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 2001 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Inf. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Małopolska - najnowsze informacje