czwartek, 30 marca 2023 13:25

„Samorząd 6.0" Spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym

Autor Marzena Gitler
„Samorząd 6.0" Spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła z Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Stanisławem Mazurem w związku z zaplanowaną na  czerwiec w Wieliczce konferencją naukową „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse”.

Podczas rozmowy zostały omówione najważniejsze założenia organizacyjne konferencji oraz kluczowe punkty programu. Ważnym elementem spotkania było sprecyzowanie zagadnień merytorycznych konferencji w odniesieniu do obszarów tematycznych, które stanowić będą główne kierunki analizy.

Konferencja obejmuje trzy bardzo ważne obszary dla funkcjonowania nowoczesnego samorządu teraz i w przyszłości. Są to: rozwój społeczny, ponieważ samorządy odgrywają ważną rolę w poprawie jakości życia swoich mieszkańców, usługi publiczne, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mają stawać się łatwiejsze i bardziej dostępne dla wszystkich, a także nowoczesne finanse bazujące na różnych sposobach kształtowania sytuacji finansowej miast i gmin, m.in. dzięki alternatywnym źródłom finansowania.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowane ujęcie problemu od strony praktycznej, stąd udział wielickiego Samorządu, a także naukowej, czego potwierdzeniem jest współorganizacja konferencji przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński. Wielicka konferencja będzie miejsce spotkania liderów i ekspertów z wielu dziedzin nauki i praktyki samorządowej z całego świata (z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, USA, Peru), aby dyskutować o tym, jak rozwijać doskonalszy model samorządu przyszłości.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka