piątek, 1 grudnia 2023 12:11

Spotkanie Andrzejkowe KGW

Autor Marzena Gitler
Spotkanie Andrzejkowe KGW

25 listopada wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tarnów spotkały się w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych na zorganizowanym po raz pierwszy przez samorząd gminny spotkaniu andrzejkowym KGW. Wydarzenie było okazją do podsumowania całorocznej działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Zaproszenie na uroczystość licznie przyjęli członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, których w gminie Tarnów działa już piętnaście.  - Koła gospodyń wiejskich w naszej gminie bardzo się rozwinęły w ostatnim czasie, wiele wnosząc do życia swoich miejscowości. Stąd inicjatywa zorganizowania wydarzenia dedykowanego właśnie dla nich, gdzie jest możliwość porozmawiania o działalności poszczególnych kół, wymiany doświadczeń, planów na przyszłość – mówił wójt Grzegorz Kozioł.

Słowa podziękowania oraz uznania dla miejscowych KGW skierowali przybyli na wydarzenie poseł Anna Pieczarka, członek zarządu powiatu Tomasz Stelmach, pełnomocnik Małopolskiego Związku KGW Anna Górska, przewodnicząca rady gminy Wiesława Mitera, radni gminni: Henryk Solak, Jan Skórka,  Jan Nowak, Bartosz Łaśko, Stanisław Sarad, Piotr Rybski, Zbigniew Gniewek, Paweł Kolbusz, Zbigniew Partyński. W wydarzeniu udział wzięli również sołtysi: Antoni Batko, Lucjan Olszówka oraz Wojciech Kozioł.

W trakcie wydarzenia przedstawiony został sztandar Małopolskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich. Gościem zaś wieczoru był piosenkarz Mateusz Mijal, który zaśpiewał z przybyłymi znane utwory. Następnie nadszedł czas na andrzejkową biesiadę  z muzyką na żywo w wykonaniu Krzysztofa Judasza.

Dekoracja, poczęstunek i obsługa wydarzenia zostały wykonane przez pracowników Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Inf. i fot. UG Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka