niedziela, 8 maja 2022 05:52

Sułkowice. Klub Senior+ na Osiedlu Zielona już otwarty

Autor Marzena Gitler
Sułkowice. Klub Senior+ na Osiedlu Zielona już otwarty

4 maja ruszyły zajęcia w nowo powstałym Klubie Senior+ na Osiedlu Zielona. W uroczystym otwarciu placówki udział wzięli Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego oraz poseł Władysław Kurowski.

Placówkę oficjalnie otwarto 25 kwietnia. W uroczystości udział wzięli Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Władysław Kurowski – Poseł na Sejm RP, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Robert Bylica oraz Stanisław Bisztyga, Aleksandra Korpal – Radna Powiatu Myślenickiego, sołtysi i radni Rady Miejskiej, członkowie stowarzyszeń kół gospodyń, Chóru Elegia Seniorzy z Rudnika, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Klub Seniora” w Sułkowicach oraz seniorzy i mieszkańcy gminy.

Po przecięciu wstęgi i poświeceniu pomieszczeń nowego klubu, uroczystość przeniesiono do Sułkowickiego Ośrodka Kultury z powodu pogody. Burmistrz Artur Grabczyk podczas przemówienia przedstawił zgromadzonym nowego kierownika Klubu - Bernadettę Koźlak. Spotkanie uświetnił pokaz grupy seniorów „Płonący kapelusz”.

Klub Senior+ powstał dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu przez gminę w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025. Na ten cel samorząd pozyskał 200 tys. zł, a pozostałe wyłożył ze swojego budżetu. Cała inwestycja kosztowała w sumie ponad 586 tys. Zł.

W ramach projektu przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń na potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych. W placówce oprócz seniorów swoja przystać dzieci z niepełnosprawnościami - podopieczni Stowarzyszenia „Kolonia”.

W budynku jest kuchnia, sala spotkań, odpowiednio przystosowane toalety, szatnia oraz sala do zajęć ruchowych i rekreacyjnych. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w najpotrzebniejsze sprzęty. Zajęcia rozpoczęły się 4 maja i będą odbywały się cztery razy w tygodniu.

fot. Fb. UG Sułkowice

Myślenice - najnowsze informacje