środa, 1 lipca 2020 14:00

Szczepanów, Brzesko, Jasień, Okocim. Zmiany na stanowiskach dyrektorów podstawówek

Autor Mirosław Haładyj
Szczepanów, Brzesko, Jasień, Okocim. Zmiany na stanowiskach dyrektorów podstawówek

W dniu 30 czerwca w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyło się pożegnanie odchodzących na emeryturę dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych w Jasieniu - Urszuli Brachuc, Okocimiu - Bogumiły Sali oraz Szczepanowie - Ewy Starsiak. Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha podziękował dyrektorom za całokształt pracy dydaktycznej i organizacyjnej, wieloletnią współpracę oraz trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń dzieci oraz wręczył nagrody.

W drodze konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego przedszkola w Gminie Brzesko, który odbył się w dniu 23 czerwca 2020 r., wyłoniono dyrektorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu – Marzenę Łanochę, Publicznej Szkole Podstawowej im. Goetzów Okocimskich w Okocimiu - Marka Serwina, Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie Agatę Dąbrowę, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Brzesku – Urszulę Cierlik.

Agata Dąbrowa będzie zajmować stanowisko dyrektora szkoły w Szczepanowie od 1 lipca 2020 r.– dotychczas pełniła funkcję społecznego zastępcy dyrektora tej szkoły. Również od 1 lipca stanowisko dyrektora przez kolejną kadencję obejmie obecny dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku – Urszula Cierlik. Nowy dyrektor szkoły w Jasieniu - Marzena Łanocha obejmie stanowisko z dniem 1 września 2020 r.. Dotychczas, jako pedagog, prowadziła w tej placówce zajęcia z dziećmi i młodzieżą, także tą o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Również z dniem 1 września funkcję dyrektora w szkole w Okocimiu będzie sprawował Marek Serwin, który posiada już doświadczenie na tym stanowisku, ponieważ przez okres 10 miesięcy pełnił obowiązki dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.

Fot. i inf.: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje