środa, 27 stycznia 2021 13:13

Szczepienia w małopolskich DPS. Ile osób zaszczepiono?

Autor Marzena Gitler
Szczepienia w małopolskich DPS. Ile osób zaszczepiono?

Podsumowano szczepienia, które prowadzono w małopolskich DPS-ach. W sumie w ciągu 5 dni zaszczepiono ponad 70 % wszystkich mieszkańców.

W  małopolskich domach pomocy społecznej przebywa aktualnie 7 682  mieszkańców. Łącznie zaszczepionych zostało 5 436 osób, co stanowi 70,76% wszystkich mieszkańców DPS-ów.

Ostatecznie  do szczepień zgłoszonych zostało 6229 osób (czyli ok. 81% wszystkich  mieszkańców DPS-ów). Zaszczepionych zostało około 90% mieszkańców  DPS-ów, którzy się zgłosili. W  blisko 25% przypadków niezaszczepienie wynikało z braku kwalifikacji  lekarskiej.

W dwóch placówkach szczepienia odbędą się jeszcze dziś lub na początku lutego. W dwóch DPS-ach szczepienie musiało zostać przełożone, ponieważ mieszkańcy zostali zaszczepieni na grypę, a pomiędzy szczepieniami musi zostać zachowany odstęp czasowy. Zdarzyło się również, że mieszkańcy, którzy zgłosili się do szczepień, zmienili swą decyzję w trakcie szczepień, bądź też przyczyną niezaszczepienia był brak elementów formalnych (np.  niedostarczenie przez opiekunów prawnych wymaganych zgód). W jednym DPS-ie w powiecie nowotarskim zamówienie na szczepionki zostało złożone w późniejszym terminie, co przełożyło się na trudność w jego realizacji wynikającą z ograniczenia przez producenta dostaw - informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.  W tej placówce szczepienia będą mogły zostać przeprowadzone niezwłocznie po otrzymaniu szczepionek.

Jednocześnie  trwają szczepienia wśród pracowników domów pomocy społecznej, których w województwie małopolskim jest 6 302. Dotychczas 50% spośród nich wyraziło wolę zaszczepienia się. Aktualnie liczba zaszczepionych pracowników DPS-ów wynosi 1581, co stanowi ponad 25%.

-  Niestety największym problemem jest wciąż brak  dostępu do szczepionek, który jest od nas niezależny – przyznaje wojewoda Łukasz Kmita

inf. UMWM

Małopolska - najnowsze informacje