czwartek, 24 stycznia 2019 09:13

Tarnów: lepsza jakość lokalnych dróg

Autor Manuel Langer
Tarnów: lepsza jakość lokalnych dróg

15 milionów złotych ma zostać w tym roku przeznaczonych na wydatki, związane z poprawą jakości dróg osiedlowych w Tarnowie.

Remonty i przebudowy osiedlowych ulic, chodników i parkingów, przygotowywanie dokumentacji remontowych, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – to zapisane w tegorocznym budżecie miasta zadania, które posłużą poprawie jakości dróg lokalnych. Jest ich ponad 50.

Dla wygody pieszych

Wyremontowane zostaną chodniki na ulicy Parkowej i po wschodniej stronie ulicy Kasprowicza, na odcinku od Paderewskiego do Słowackiego, a także na ulicy księdza Chrząszcza. Kontynuowany będzie remont chodnika wzdłuż ulicy Orkana do granicy administracyjnej miasta. Na ulicy Orkana w pobliżu przystanków autobusowych w okolicy ulicy Dmowskiego i przy pętli autobusowej powstaną także przejścia dla pieszych, a ulica Wiadukt zyska chodnik, prowadzący od wiaduktu kolejowego do ulicy Orkana. W planach na 2019 rok jest też budowa chodników na ulicach: Pszennej, Wolności i Niezawisłości oraz na Wiśniowej. Zapisana w miejskim budżecie kwota na ten cel to 390 tysięcy złotych. Z kolei chodniki przy Starodąbrowskiej, Wojska Polskiego i Kołłątaja zostaną przebudowane kosztem blisko 300 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o projekcie „Tarnów bez barier”, dzięki któremu likwidowane będą przeszkody, ograniczające osobom niepełnosprawnym i starszym korzystanie z publicznych budynków, placów czy dróg, takie jak zbyt wysokie krawężniki czy schody. Na usuwanie barier architektonicznych z chodników, ulic i parkingów w Tarnowie przeznaczonych zostanie 90 tysięcy złotych.

Inwestycje w osiedlowe ulice

Kilkanaście osiedlowych ulic zostanie przebudowanych. Są wśród nich między innymi ulice: Kmiecika i liczący 250 metrów długości fragment ulicy Gospodarczej od osiedla Zielonego do łącznika z ulicą Zieloną. 750 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na przebudowę ulicy Garbarskiej wraz z miejscami do parkowania i ciągiem pieszym, po pół miliona złotych będą kosztowały natomiast przebudowy ulicy Ochronek i ulicy Widok. Blisko trzy miliony złotych to z kolei łączne wydatki, zaplanowane na pierwszy etap przebudowy ulic Jarzynowej oraz Jeżynowej, Malinowej, Bukowej i Żurawinowej. Przebudowana zostanie również ulica Boczna, a koszt tego zadania to 800 tysięcy złotych. Remont czeka między innymi ulice Kopernika i Piłsudskiego oraz część ulicy Westerplatte wraz z przyległymi parkingami. Rozbudowana zostanie ulica Ablewicza i Wiśniowa, rozpocznie się także trzeci etap budowy ulic: Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza. Poziomkowa zyska też kanalizację deszczową i latarnie uliczne. Bardzo istotnym, choć może mniej spektakularnym zadaniem będzie ważna dla Mościc budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej za łączną kwotę, przekraczającą dwa miliony złotych. Dla ulic: Rady Europy i Olchowej, Pochyłej oraz Skrytej i Sióstr Służebniczek wykonana zostanie dokumentacja remontowa lub projektowa. W planach jest też budowa dróg w Krzyżu pomiędzy ulicami Wiśniową i Kalinową, remont ulicy Krasińskiego, Kraszewskiego, Monopolowej i Iwaszkiewicza oraz budowa ulicy Mrożka. Naprawione zostaną nawierzchnie dróg na Osiedlu Rzędzin, w tym między innymi: Wolańskiej, Buczakówki, Dmowskiego, Olszynowej i Gromadzkiej. Wyremontowane zostaną drogi wewnętrzne: boczna część ulicy Kilińskiego i ulica Górskiego, na której budowę miasto przeznaczy ponad 1,6 miliona złotych.

320 tysięcy złotych będzie kosztowała budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Brandstaettera oraz na Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej i Grzybowej. Oświetlony zostanie także parking, zlokalizowany na byłym korcie na osiedlu Legionów.

Info/foto: UMT

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka