piątek, 17 grudnia 2021 11:12

Tarnów ma budżet na 2022 rok. Decyzję poprzedziła burzliwa dyskusja

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów ma budżet na 2022 rok. Decyzję poprzedziła burzliwa dyskusja

Na minionej sesji Rady Miejskiej radni głosowali m.in. nad projektem uchwały budżetowej Tarnowa na 2022 rok, wraz z przedstawionymi im autopoprawkami prezydenta. Po kilku godzinach dyskusji zapadła decyzja. Za przyjęciem budżetu było 13 radnych, przeciw głosowało jedenaścioro radnych PiS wraz z Markiem Ciesielczykiem.

Wcześniej – dwudziestoma głosami za, jednym przeciw i czterema wstrzymującymi się przyjęto autopoprawkę prezydenta Tarnowa oraz wniosek w sprawie remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 10. W wyniku głosowania odrzucone zostały natomiast trzy pozostałe wnioski radnych nieuwzględnione przez prezydenta oraz wszystkie trzy wnioski mniejszości.

Dyskusja nad projektem przyszłorocznego budżetu była bardzo długa. - Jest to budżet trudny, ale oczywiście zagłosuję za nim - mówił Sebastian Stepek. Wtórowała mu Krystyna Mierzejewska. - Nie jest to budżet idealny, uważam jednak, że trzeba go przegłosować, a potem korygować na bieżąco – mówiła. - Nie jest to budżet marzeń prezydenta, skarbnika, nas radnych ani mieszkańców Tarnowa, ale będę głosował za nim – mówił Krzysztof Janas.

- Nie mogę głosować za tym budżetem, ponieważ w moim przekonaniu nie został on dopracowany. Według mnie będzie wielokrotnie zmieniany, a ja chcę żyć w stabilnym mieście – mówiła Anna Krakowska. - Jest to powtórka z rozrywki i to niedobra, gdyż powiela błędy z poprzednich lat. Jest to budżet niedobry dla tarnowian, ponieważ znowu zwiększa zadłużenie miasta –  dodał Mirosław Biedroń.

Zdaniem prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli jest to budżet racjonalny, zrównoważony, który zaspokoi najważniejsze potrzeby miasta i jego mieszkańców. - Oczywiście zdaję sobie sprawę, że oczekiwania są większe, ale dzielimy to, czym dysponujemy. Przy tworzeniu budżetu prawie dosłownie przyglądaliśmy się każdej złotówce, aby wszystkie wydatki były celowe i odpowiadały temu, czego oczekują tarnowianie - komentował prezydent. Roman Ciepiela podziękował radnym za uchwalenie budżetu, zwracając m.in. uwagę na fakt, że za przejęciem autopoprawek głosowało 20 osób, co jest wyrazem kompromisu dla dobra miasta.

W przedstawionym w listopadzie projekcie budżetu po stronie dochodów zapisano blisko 726 milionów 900 tysięcy złotych. Po ostatnich korektach, spowodowanych m.in. zmianą wysokości podatku od nieruchomości, kwota ta wzrosła o 6 milionów 237 tysięcy złotych. Do pierwotnej kwoty przeznaczonej na inwestycje dołożono 1 980 tysięcy złotych, co oznacza, że osiągnęła ona wartość 116 milionów 446 tysięcy złotych.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje