środa, 13 maja 2020 14:24

Tarnów. Napisz słowa JP II na plakacie. Do wygrania 1000 złotych

Autor Marzena Gitler
Tarnów. Napisz słowa JP II na plakacie. Do wygrania 1000 złotych

Fundacja CORDARE oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie zapraszają uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpostawowych z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego do przygotowania plakatu z cytatami Jana Pawła II.  To oryginalny pomysł na uczczenie 100-lecia urodzin papieża-Polaka.

Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu – ilustracji do wybranych słów Jana Pawła II, zawartych w jego wypowiedziach, homiliach lub utworach literackich. W konkursie można wystartować indywidualnie lub w ramach reprezentacji szkoły po wcześniejszych eliminacjach.

Dla autorów najlepszych prac, przewidziane są nagrody w tym ufundowanie stypendium artystycznego CORDARE wysokości 1000 zł. dla zdobywcy Grand Prix. Na podsumowanie planowana jest również prezentacja nadesłanych prac w formie wystawy stacjonarnej w żabnieńskim GCK oraz wirtualna galeria plakatów dostępna online.

Oryginały prac, zdjęcia lub skany należy przesłać do 30 czerwca 2020 r. na adres e-mail: projekt1@cordare.eu, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno.

Podsumowanie projektu odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie w październiku 2020 r.

Patronat nad Projektem objęli: Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek oraz Burmistrz Żabna Marta Herduś.

Szczegóły w Regulaminie Projektu:

REGULAMIN PROJEKTU ŚWIĘTE SŁOWA

KARTA ZGŁOSZENIA

inf. Powiat Tarnowski

Tarnów - najnowsze informacje