wtorek, 29 października 2019 15:48

Tarnów: Z hetmanem na sztandarze

Autor Marzena Gitler
Tarnów: Z hetmanem na sztandarze

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ma nową siedzibę i sztandar. 25 października odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru i otwarciem budynku, w którym będzie się mieścić „Tarnowskie Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej”.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 mszą św. w intencji pracowników i darczyńców Fundacji w bazylice katedralnej w Tarnowie, której przewodniczył bp Andrzej Jeż, ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. On też poświęcił sztandar Fundacji, na którym widnieje dewiza herbowa hetmana Jana Tarnowskiego „Tendite ad astra viri” i jego wizerunek.

Fundacja, która została ufundowana przez Miasto Tranów w 1996 roku, nawiązując do dorobku życia i działalności Hetmana Jana Tarnowskiego – męża stanu, żołnierza, humanisty i mecenasa kultury, współtwórcy świetności Miasta Tarnowa przyczynia się do propagowania wartości wspomagających rozwój społeczeństwa oraz podniesienia jego poziomu cywilizacyjnego.

w swoich działaniach nawiązuje do dorobku życia i działalności Hetmana Jana Tarnowskiego – męża stanu, żołnierza, humanisty i mecenasa kultury, współtwórcy świetności Miasta Tarnowa. Dlatego obrała sobie za cel pielęgnowanie wszystkich wartości bliskich Hetmanowi - propagowania, szczególnie w Tarnowie i regionie tarnowskim, wartości wspomagających rozwój społeczeństwa oraz podniesienia jego poziomu cywilizacyjnego.

Starania o ufundowanie sztandaru podjęto w 2018 r. Wykonała go tarnowska firma SIMAline Haft komputerowy. Głównym jego sponsorem została Grupa Azoty S.A., a sponsorami wspierającymi: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. oraz Spółka Control Process S.A.

- Uważamy, że pozycja, jaką zagwarantowała sobie Fundacja wśród organizacji pozarządowych miasta i regionu w czasie 23–letniej już historii predestynują ją do posiadania własnego sztandaru, a dzięki nadaniu go Fundacji postać Hetmana Jana Tarnowskiego - wielkiego męża stanu, żołnierza, humanisty, mecenasa kultury i współtwórcy świetności miasta Tarnowa - jeszcze intensywniej będzie obecna w świadomości jego mieszkańców – podkreśla prezes zarządu Fundacji Tomasz Kita. - Sztandar z pewnością uświetni uroczystości patriotyczne oraz inne wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, inspirując do zapoznawania się z dziedzictwem Hetmana Jana Tarnowskiego, a także do współpracy z Fundacją Jego imienia, otwartą szeroko na potrzeby mieszkańców Tarnowa i regionu.

Po zakończeniu uroczystości przekazania sztandaru, uczestnicy przeszli przy przez Rynek do nowej siedziby fundacji, przy ul. Wielkie Schody 3, gdzie w odnowionej kamienicy będzie funkcjonować Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie.

Placówkę otwarto w ramach projektu, który obejmował rewitalizację zabytkowej kamienicy. Dzięki temu powstał wyjątkowe miejsce, które będzie pomagać szczególnie wykluczonym mieszkańcom. W nowym Centrum działać będą między innymi Klub Integracji Społecznej, utworzony przez Fundację w 2012 r. oraz punkt rekrutacyjny i informacyjny do Centrum Integracji Społecznej. Działać też będzie Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Strefa Kreatywności. Znajdą tu wsparcie osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, młodzi poszukujących pracy, podopieczni tarnowskiego MOPS Tarnów i ich rodziny, oraz ofiary przestępstw.

Remont kamienicy przeprowadziła firma TARBUD-COMPLEX Krzysztof Książek. Prace remontowe objęły między innymi wzmacnianie i naprawę ścian, zasypanie piwnic, naprawę kolektorów burzowych odprowadzających wodę, ocieplenie ścian i naprawę elewacji, wymianę i renowację okien i drzwi, remont dachu, wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, prace związane z dostosowaniem wejścia i pomieszczeń na parterze do przyjmowania osób niepełnosprawnych, podjazd dla wózków inwalidzkich i drzwi rozsuwane. Łączna wartość tej inwestycji to ponad 900 tys. zł, w tym prawie 600 tys. to pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponad 225 tys. zł na realizację to wkład własny Fundacji, w tym blisko 80 tys. dotacji z Gminy Miasta Tarnowa.

Po zwiedzeniu odnowionej kamienicy, uroczystość zakończyło spotkanie w tarnowskim Ratuszu, gdzie przypomniano osiągnięcia Fundacji Tarnowskiej. – To ważny dzień dla naszej fundacji – podkreślił przewodniczący rady fundacji Antoni Barwacz.
Radę Fundacji od 2016 roku (wybierani na kolejne kadencje) tworzą: Antoni Barwacz – Przewodniczący Rady, Elżbieta Zięba – Wiceprzewodnicząca Rady, Anna Krakowska – Sekretarz Rady oraz Piotr Dziża, Jacek Kupiniak, Danuta Misiaszek, Ryszard Pagacz, Tadeusz Szumlański, Tomasz Antoni Żak i Kazimierz Żurowski. Zarząd Fundacji tworzą: Tomasz Kita (Prezes Zarządu) otaz członkowie Zarządu: Rafał Bednarczyk, Monika Marsy i Agnieszka Rojek – Mazurkiewicz.

W latach 2017 -2019 zrealizowała ponad 25 projektów o wartości ponad 35 mln zł. W ramach projektów pomagano w zakresie powrotu na rynek pracy ok 2 tysiącom osób, wspomagano powstanie ponad tysiąca miejsc pracy oraz udzielono dotacji na założenie blisko 700 nowych działalności gospodarczych. W bieżącym roku Fundacja realizuje 13 projektów na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Większość projektów finansowanych jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja realizuje także projekty finansowane ze środków krajowych: Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Budżet realizowanych projektów to ponad 20 milionów złotych.

Spotkanie zakończyła prelekcja ks. dr. Piotra Paska pt. „Hetman Jan Tarnowski - wybitny humanista i polityk”, wystąpienia zaproszonych gości oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej Fundacji.

Marzena Gitler, foto: UMWM

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka