piątek, 4 listopada 2022 15:40

[WIDEO] Ten projekt to inwestycja w przyszłość. Jak wygląda nowoczesne kształcenie zawodowe w ZS w Dobczycach?

Autor Marzena Gitler
[WIDEO] Ten projekt to inwestycja w przyszłość. Jak wygląda nowoczesne kształcenie zawodowe w ZS w Dobczycach?

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach od ponad 5 lat realizuje projekt, który uczniom i nauczycielom pozwala podnosić kwalifikacje w kształceniu zawodowym. Centrum Kompetencji Zawodowych to olbrzymie pieniądze zainwestowane w doposażenie pracowni specjalistycznych, dodatkowe kursy i staże dla uczniów oraz kursy dla nauczycieli. O tym jak w praktyce wygląda realizacja projektu opowiadają władze powiatu i szkoły, współpracujący z placówką przedsiębiorcy oraz sami uczniowie.

Dzięki funkcjonującemu przy szkole Centrum Kompetencji Zawodowych młodzież ma możliwość odbycia bezpłatnych kursów i zdobycie pożądanych przez przedsiębiorców dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej. W realizację ambitnego projektu zainwestowano w sumie ponad 2 miliony złotych. To zarówno wkład własny Powiatu Myślenickiego i jak i pozyskana dotacja.

- Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Dobczycach to nasz najważniejszy projekt edukacyjny ostatnich lat - mówi starosta myślenicki  Józef Tomal, podkreślając, że realizowany jest już drugi etap projektu. O tym jak jest ważny świadczy, że w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”, organizowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, właśnie ten projekt Małopolanie uznali za najlepszą inicjatywę w powiecie myślenickim wspartą środkami unijnymi - przypomina starosta. - Chciałbym, aby ta młodzież która tu zdobyła kwalifikacje, tu również nalazła zatrudnienie. - podsumowuje.

O projekcie mówią też wicestarosta Rafał Kudas, dyrektor placówki Bogusław Lichoń, koordynator CKZ Maciej Machnicki, Maciej Biernat z Wawel S.A., Krzysztof Bednarek, prezes Sigma - Elektro i sami uczniowie.

- Współpraca biznesu, szkół ale też uczniów i nauczycieli daje efekt, który pozwala z radością patrzeć w przyszłość - nie kryje zadowolenia z realizowanego w Dobczycach projektu wicestarosta Rafał Kudas. - To najniższe bezrobocie w całej Małopolsce, dobrze zarabiający absolwenci i zadowoleni pracodawcy - podsumowuje.

Z realizowanego projektu zadowolony jest też dyrektor Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach Bogusław Lichoń, który podkreśla, że dzięki Centrum Kompetencji Zawodowych placówka jest szkołą XXI wieku. - Kształcimy w 12 zawodach. Jesteśmy z tego bardzo dumni i odpowiadając na rynek pracy w naszym powiecie staramy się kształcić naszą młodzież, odpowiadając na potrzeby tego rynku - mówi. Dyrektor zauważa też, że dzięki projektowi szkoła pozyskuje nowoczesne środki dydaktyczne i nowe pracownie.

Z najnowocześniejszych pracowni mechaniki i mechatroniki dumny jest Maciej Machnicki, koordynator CKZ, który przypomina, że zainwestowano w nie ponad pół miliona złotych. - W pracowni elektrotechniki i elektroniki zakupiliśmy zestawy monitoringów, systemów alarmowych, profesjonalne stoły elektryczne wyposażone m.in. w autotransformatory trójfazowe - wylicza Maciej Machnicki. Uczniowie i nauczyciele mają też do dyspozycji najnowocześniejsze elektronarzędzia.  

Do tej pory w ramach projektu szkoła przeszkoliła ponad 850 uczniów. Z profesjonalnych kursów skorzystało już też 27 nauczycieli. 140 uczniów skorzystało ze staży zawodowych w zakładach m.in w dobczyckiej strefie ekonomicznej.

- W ramach praktyk uczniowie mogą zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą maszyn przemysłowych, zarówno od strony elektrycznej, poprzez skomplikowane układy sterowania, po budowę mechaniczną tych maszyn - mówi Maciej Biernat, kierownik Działu Automatyki i Elektroniki fabryki Wawel S.A. w Dobczycach. Jak dodaje, dzięki wiedzy zdobytej w Wawelu mają oni potem większe szanse na zdobycie zatrudnienia po ukończeniu szkoły, również w samym Wawelu, który niejednokrotnie zatrudniał absolwentów ZS w Dobczycach. Jednym z uczniów, który był na stażu wakacyjnym w firmie Wawel jest Kacper Mazur, uczeń IV klasy technik mechatronik. - Jestem ze stażu bardzo zadowolony, ponieważ mogłem zobaczyć jak wygląda ta praca naprawdę i co można robić po skończeniu tego profilu - ocenia uczeń.

Współpracę ze szkołą chwali też Krzysztof Bednarek, prezes Sigma - Elektro w Dobczycach. - Centrum Kompetencji Zawodowych jest szczególnie dla nas istotne, bo pozwala nam wykształcić naszych przyszłych pracowników - mówi prezes Bednarek. - Skończenie szkoły to jest dopiero początek nauki. Tak naprawdę przychodząc do jakiejkolwiek firmy trzeba zacząć od uczenia się tego, co będzie się wykonywało w swojej pracy - dodaje. Staże w ramach CKZ znacznie ten proces przyśpieszają.

Z takiego stażu w firmie Sigma - Elektro mógł skorzystać Karol Hucisko, uczeń III klasy technik mechatronik. Tam nauczył się budowy wiązek kablowych oraz budowy urządzeń do produkcji przewodów. O praktycznym znaczeniu udziału w projekcie mówi też Kacper Jagodziński z IV klasy technik elektronik. - Jako uczeń Zespołu Szkół w Dobczycach mogłem uczestniczyć w projekcie, który pozwolił mi nabyć nowe umiejętności, takie jak programowanie sterownika Arduino w języku programowania C++ oraz obsługi maszyn przemysłowych - mówi uczeń, który przez miesiąc uczestniczył w praktykach wakacyjnych w firmie Glamox w Dobczycach. - Dzięki stażowi zobaczyłam, jak taka firma wygląda od środka. Pracowałem na wielu stanowiskach, co pozwoliło mi lepiej się określić na przyszłość i poznać swoje mocne i słabe strony - podsumowuje. Podobne wrażenia ma też Michał Serafin, który odbył staż w firmie Polplast Polska. - Zajmowałem się projektowaniem 3D za pomocą różnych narzędzi i programów oraz składaniem szaf sterujących, montażem mechanicznym, elektronicznym. Doświadczenie które tam zdobyłem jest nieocenione. Dzięki niemu będzie mi łatwiej znalećć pracę - mówi uczeń IV klasy technik mechatronik.  

fot. ZS w Dobczycach

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka