środa, 22 lutego 2023 10:54

To ogromna strata dla Gorlic. Bez niego nic nie będzie już takie samo

Autor Patryk Trzaska
To ogromna strata dla Gorlic. Bez niego nic nie będzie już takie samo

Ogromny smutek w Gorlicach. Zmarł wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach, człowiek, który nie szczędził czasu i sił, aby szkoła się rozwijała, a uczniowie i nauczyciele mieli możliwość korzystania z wszelkich narzędzi, które ten rozwój gwarantowały.

Włodzimierz Łasak urodził się 5 sierpnia 1943 r. w Delastowicach koło Szczucina. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Krakowie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. W 1969 r. podjął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Olkuszu, gdzie pracował jako nauczyciel akordeonu, klarnetu i zespołów muzycznych, następnie na stanowisku kierownika sekcji instrumentów dętych, wicedyrektora oraz dyrektora szkoły.

W 1986 r. przeprowadził się wraz z rodziną do Ropicy Polskiej oraz podjął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Gorlicach na stanowisku nauczyciela, a od 1987 r. przez 12 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły. W szkole pracował do 2002 roku. Za swoją wieloletnią prace w szkolnictwie muzycznym oraz szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce został nagrodzony przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nagrodami I i II stopnia.

W czasie pełnienia funkcji dyrektora PSM w Gorlicach, Włodzimierz Łasak bardzo zaangażował się w poprawę warunków lokalowych szkoły. Rozpoczął budowę nowego budynku przy ul. Cichej, mocno i skutecznie walczył o pozyskanie budynku po byłej PZPR przy ul. Wróblewskiego 12. Zdecydowana poprawa warunków lokalowych wpłynęła na wzrost liczby uczniów i nauczycieli oraz utworzenie nowych klas wiolonczeli i perkusji, o co również bardzo mocno zabiegał.  W 1993 r. z inicjatywy dyrektora Państwowa Szkoła Muzyczna I st. otrzymała imię Ignacego Jana Paderewskiego.

Włodzimierz Łasak - fot. UM Gorlice


Nie szczędził czasu i sił, aby szkoła się rozwijała, a uczniowie i nauczyciele mieli możliwość korzystania z wszelkich narzędzi, które ten rozwój gwarantowały.

Po przejściu na emeryturę często wyrażał zainteresowanie i zadowolenie z dalszego rozwoju i sukcesów naszej szkoły, które niewątpliwie są w znacznym stopniu również zasługą dyrektora Włodzimierza Łasaka.

Na chwilę obecną nie jest znana data uroczystości pogrzebowych.

inf. UM Gorlice

Gorlice - najnowsze informacje