poniedziałek, 13 lipca 2020 13:54

Trwają prace przy rewitalizacji centrum Zakliczyna

Autor Marzena Gitler
Trwają prace przy rewitalizacji centrum Zakliczyna

Widać już pierwsze efekty prac przeprowadzanych w obrębie Rynku. Jednocześnie władze gminy poszukują intensywnie źródeł finansowania kolejnego etapu ważnej inwestycji.

Na początku wymienione zostały instalacje – deszczowa, wodociągowa i sanitarna oraz energetyczna i teletechniczna. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na drogach i chodnikach przyległych do północnej i wschodniej części Rynku. W tych miejscach zamontowano też nowe stylowe lampy.

Teraz wykonywana jest nawierzchnia z kostki granitowej na drogach w zachodniej i południowej części placu w centrum Zakliczyna. Przygotowywana jest podbudowa na drodze powiatowej przecinającej Rynek.

Wartość wszystkich wykonywanych teraz prac wynosi blisko 7 mln zł. Pozyskane pieniądze z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych to kwota rzędu blisko 4,5 mln zł. Termin zakończenia tego etapu prac to maj 2021 roku, ale wykonawca deklaruje, że jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne odda do odbioru inwestycję jeszcze w tym roku.

Jednocześnie władze gminy poszukują intensywnie źródeł finansowania kolejnego etapu inwestycji, który zakłada m.in. wykonanie nawierzchni wokół Ratusza oraz na tej części, gdzie znajduje się przystanek autobusowy, postawienie obiektów handlowych obok przystanku autobusowego oraz remont istniejących obiektów, w tym małej architektury.

- Już poszukujemy źródeł finansowania na drugi etap rewitalizacji Rynku, w tym na ułożenie nawierzchni wokół Ratusza oraz na tej części, gdzie znajduje się przystanek autobusowy. Liczymy głównie na unijne  pieniądze z województwa małopolskiego. Przyznania funduszu europejskich na ten cel, mimo spełnienia wszystkich warunków formalnych, nie doczekaliśmy się w poprzedniej kadencji samorządu Małopolski– twierdzi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Przypomnijmy, że plan rewitalizacji centrum Zakliczyna – oprócz wymiany nawierzchni płyty Rynku i przyległych jezdni – zakłada również postawienie budynków handlowych, remont istniejących obiektów, w tym małej architektury (pomnika Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę w latach 1914 – 1956, kapliczki św. Floriana, studni),  wykonanie remontu elewacji ratusza i iluminacji ratusza oraz montaż niewielkiej fontanny z tryskającą latem wodą.

Szacunkowy koszt drugiego etapu rewitalizacji to kwota około 5 mln zł. Po wykonaniu remontu rynek zachowa swoją dotychczasową handlową funkcję, ale zyska zupełnie nowe oblicze i będzie się przyczyniał do umacniana pozycji Zakliczyna jako handlowej stolicy Pogórza oraz miasta atrakcyjnego dla turystów.

Inf. i foto: UG Zakliczyn

Tarnów - najnowsze informacje