wtorek, 27 czerwca 2023 05:10

Tytuły Filantropa Krakowa za 2022 rok zostały przyznane. Kto zdobył wyróżnienie?

Autor Mirosław Haładyj
Tytuły Filantropa Krakowa za 2022 rok zostały przyznane. Kto zdobył wyróżnienie?

26 czerwca powiększyło się grono Filantropów Krakowa, którzy za wyróżniającą się działalność charytatywną otrzymali ten tytuł przyznawany w Krakowie już od 23 lat. W kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii symboliczne berła św. Jadwigi podczas uroczystej gali otrzymali: Daniel Gacek oraz Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira, natomiast za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom tytuł przyznano firmie MAX–FLIZ.

Do tej edycji konkursu zgłoszono 19 kandydatur, a kandydatów można było zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK do 31 marca.

Honorowane są osoby i instytucje, które podejmują inicjatywy charytatywne i wykazują się wrażliwością na potrzeby innych.

W ramach wszystkich dotychczasowych edycji konkursu ogółem przyznano 78 tytułów Filantropa Krakowa, a wśród nagrodzonych są osoby, organizacje pozarządowe, instytucje oraz firmy.

Kategoria za najciekawszą formę i efektywność filantropii

  • Daniel Gacek jest honorowym dawcą krwi, prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Opatkowice-Kraków. Od 2015 r. oddał 30500 ml krwi. Zorganizował 14 akcji krwiodawstwa, w których uczestniczyło 345 dawców. Angażował się także w liczne zbiórki charytatywne oraz w działalność wspomagającą leczenie dzieci, w tym z niepełnosprawnościami. W 2021 r. otrzymał tytuł Zasłużony Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2022 r. zainicjował na terenie Krakowa siedem akcji krwiodawstwa, które zaowocowały zebraniem 66 litrów krwi od 152 osób oraz zbiórkę żywności i produktów pierwszej potrzeby dla potrzebujących w Ukrainie.
  • Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira od kilkunastu lat angażuje się w działalność charytatywną. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. W 2022 r. szkoła współpracowała z Działem Rewitalizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W ramach przedsięwzięcia „Trzy Kolory” uczniowie wykonali prace remontowo–budowlane w mieszkaniach osób i rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w Krakowie. Ponadto wolontariusze szkoły uczestniczyli m.in. w akcjach krwiodawstwa, akcjach pomocowych „Solidarni z Ukrainą”, zbiórce darów dla Stowarzyszenia „Kresy” oraz artykułów dla krakowskiego schroniska dla zwierząt.

Kategoria za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom

  • Firma Handlowa MAX–FLIZ sp. z o. o., sp. k. działa filantropijnie na wielu płaszczyznach. Udziela pomocy finansowej, pokrywa koszty remontów i zakupu wyposażenia, przekazuje darowizny, współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie poprzez współfinansowanie sprzętu medycznego oraz przygotowywanie paczek świątecznych dla pacjentów. Wspiera także Fundację „Spełnij Jedno Marzenie” i koło TPD „Prokocimek”. Zorganizowała akcję charytatywną „Duzi dla Małych”. Ponadto w 2022 r. firma MAX-FLIX podjęła szereg działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Podczas gali prezydent miasta Jacek Majchrowski wręczył także odznakę Honoris Gratia Dawidowi Sporyszowi, w uznaniu za zasługi poniesione dla Krakowa i jego mieszkańców.

  • Dawid Sporysz – mieszkaniec Krakowa, zaangażowany w szereg działań charytatywnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Aktywnie uczestniczy w akcji pomocy dla Ukrainy. Jako przedstawiciel firmy NOHO Logistic udostępnił nieodpłatnie dla Urzędu Miasta Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego, na okres półtora roku, magazyn o powierzchni 2,5 tysiąca m2. Pomieszczenia magazynowe służyły do logistycznego zabezpieczenia zbiórek darów dla uchodźców oraz przekazywanych bezpośrednio na teren ogarniętej wojną Ukrainy. Organizując pomoc, również międzynarodową, dał się poznać jako człowiek wrażliwy na skutki wojny i z empatią podejmujący działania humanitarne.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka