niedziela, 9 maja 2021 12:01

Urząd Miasta odpowiada na "mity i teorie spiskowe" pojawiające się w przestrzeni publicznej

Autor Mirosław Haładyj
Urząd Miasta odpowiada na "mity i teorie spiskowe" pojawiające się w przestrzeni publicznej

W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożone zainteresowanie tym, co jest realizowane w centrum miasta oraz na plantach salinarnych.

Urząd Miasta ocenia, że niektóre z podnoszonych kwestii to rzeczywista troska o wspólne dobro, niektóre natomiast mity i teorie spiskowe czy dyskusje pojawiające się w przestrzeni publicznej chwilami sięgają „poziomu układanego bruku” przesłaniając idee całego zamierzenia, które się obecnie dokonuje.

Urzędnicy przypominają, że w przypadku samego centrum należy pamiętać, że jest to element w zakresie prac niezakończony, nadal trwają prace budowlane, a przede wszystkim archeologiczne, ponadto nie wszystkie elementy zagospodarowania są zamontowane czy wykonane w całości, wiele elementów jest również do uzupełnienia, poprawienia, także w zakresie uszkodzonej przez pojazdy mechaniczne powstałej już infrastruktury.

Poniżej zamieszczamy opublikowaną przez Urząd Miasta informację w zakresie podnoszonej tematyki.

Dziękujemy, za przypomnienie, zwrócenie uwagi i wyjaśniamy, iż mamy głęboką świadomość konieczności skorygowania informacji na obu tablicach, aby w przyszłości nie stanowiły one „pseudo atrakcji turystycznej” i nie wywoływały kontrowersji. Ponadto, mając na uwadze historyczny charakter przebudowy, która się obecnie dokonuje na zakończenie inwestycji chcemy nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę umieszczając jednocześnie kapsułę czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń i odsłaniając płytę pamiątkową Ratusza, której nigdy nie było na Rynku. Ponadto częścią tego wydarzenia, jeżeli uzyskamy wszystkie wymagane uzgodnienia, będzie również montaż ostatniej płyty na podstawie pomnika Króla Kazimierza Wielkiego, nad którą obecnie pracujemy, dzisiaj znajdują się tam trzy płyty i puste miejsce, które należy wypełnić tablicą o odpowiedniej treści.
Architektoniczna wizja całości zagospodarowania, zamysł, kompozycja układu, jak i sam projekt przewiduje pewną „asymetrie” rozwiązań powstającej obecnie przestrzeni w konfrontacji z przebudowanym układem rynku w latach 60-tych ubiegłego wieku. Także układ wysokościowy dojścia do schodów na przykład od strony pierzei zachodniej i północnej, pochylenie płyty rynku i połączenie poszczególnych elementów nowego zagospodarowania determinuje sposób wykonania granitowych stopni o zmiennej szerokości i zmiennym przekroju poprzecznym stopni zanikających. Należy pamiętać , iż na stopniach granitowych zostaną jeszcze zamontowane w asymetrycznych odstępach siedziska o zmiennej szerokości tworząc w końcowym efekcie skończony element o quasi „amfiteatralnym” układzie, stanowiąc właściwe zagospodarowanie tej przestrzeni.
Temat dostępności dla osób niepełnosprawnych, o ograniczonych możliwościach poruszania się towarzyszył nam od samego początku procesu przygotowania się do przebudowy przestrzeni miejskiej, pod kątem nie tworzenia, lecz likwidacji barier architektonicznych. Już sam układ drogowy na drogach gminnych został tak pomyślany, aby bariery architektoniczne ograniczyć do minimum, wprowadzono tzw. strefę zamieszkania, wyeliminowano wysokie krawężniki, nawet rodzaj dobranej granitowej nawierzchni na kostkę cięto-łupaną czy płomieniowane (nadające szorstkość) płyty granitowe wskazują na stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych dla pieszych, osób na wózkach inwalidzkich, czy osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nie dorzeczne są tezy podnoszone już kilkakrotnie na forum publicznym, że płyta Rynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Już samo ukształtowanie wysokościowe płyty i jej integracja przestrzenna z pierzejami, poszerzenie płyty Rynku np. w kierunku południowym powoduje, że na płytę możne dostać się swobodnie osoba niepełnosprawna od strony pierzei zachodniej, południowej, wschodniej od strony Muzeum jak również niepełnosprawny będzie miał możliwość wejścia od strony ul. Wąskiej po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.
W konsekwencji ostatnich decyzji konserwatora zabytków o kolejnym rozszerzeniu w niecce fontanny archeologicznych badań ratowniczych nie można tam obecnie prowadzić robót budowlanych. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą prac archeologicznych, aby przy odpowiednim zaangażowaniu i potencjale technicznym prace archeologiczne zakończono w możliwe najkrótszym terminie mając na uwadze specyfikę prowadzonych robót. Po zakończeniu archeologii przed właściwymi robotami budowlanymi przy niecce fontanny cała kubatura wydobytego urobku po pracach archeologicznych musi zostać zasypana kruszywem i ustabilizowana ponieważ, wykopy archeologiczne prowadzone są na tym obszarze do tzw. calca i sięgają zdecydowanie głębiej niż głębokość inwestycyjna potrzebna dla posadowienia fontanny niecki fontanny. W związku z tym prace przy budowie fontanny planujemy zakończyć do połowy sierpnia przy pełnej mobilizacji archeologów i budowlańców oraz montażystów fontanny.
Na Placu św. Kingi i na pozostałych obszarach, na których prowadzone są obecnie roboty budowlane prace zakończą się na przełomie maja i czerwca, a wcześniej zostanie otwarta droga wojewódzka i przywrócona organizacja ruchu na ulicach; Wolnica, Mickiewicza, Solnej, Sutoris, Dominikańskiej i Kraszewskiego. W tym terminie chcemy również połączyć pierzeję północną i wschodnią oraz wykonać tarasy przy płycie rynku i pierzei północnej, umożliwiając ich wynajęcie podmiotom prowadzącym działalność gastronomiczną.

Inf: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje