piątek, 13 września 2019 03:53

Uście Solne. Umowa z wykonawcą na rozbudowę wraz z remontem remizy OSP już podpisana

Autor Mirosław Haładyj
Uście Solne. Umowa z wykonawcą na rozbudowę wraz z remontem remizy OSP już podpisana

W dniu dzisiejszym 2 września 2019 r. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal i Skarbnik Gminy Maria Czesak w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa Marka Biernata oraz Prezesa OSP Uście Solne Jana Misiorowskiego podpisali z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą: Zakładem Budowlano- Remontowym Andrzej Pudełko z Żabna umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Zakres przewidzianych prac obejmuje między innymi: rozbudowę budynku o dodatkowe pomieszczenia garażowe, remont istniejących pomieszczeń w tym: wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń, wymianę opraw oświetleniowych i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz wykonanie wszelkich prac towarzyszących.

Koszt tego zadania wynosi 413 662,28 zł. Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie na realizację powyższych prac z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 oraz programu Małopolskie Remizy.

Fot. i inf.: UG Szczurowa

Brzesko - najnowsze informacje