poniedziałek, 30 września 2019 10:17

Utylizacja azbestu na terenie gminy Proszowice

Autor Manuel Langer
Utylizacja azbestu na terenie gminy Proszowice

W ramach realizacji gminnego programu wykonano kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 11 budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Proszowice.

Prace polegały na załadunku, transporcie i utylizacji azbestu. Usunięte zostało 30,840 t płyt falistych z dofinansowaniem z budżetu gminy z działu ochrony środowiska wynoszącym 11 540, 94 zł. Na zlecenie gminy Proszowice zadanie wykonała Firma Remontowo Budowlana RAGAR z siedzibą w Krakowie. Działania te, są szczególnie istotne z uwagi na szkodliwy wpływ azbestu na środowisko, a przede wszystkim na nasze zdrowie. Włókna azbestowe, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego.

Każdy właściciel nieruchomości, obiektu lub instalacji jest zobowiązany do corocznego kontrolowania stanu technicznego wyrobów azbestowych, a w razie konieczności do ich zabezpieczenia lub usunięcia.

Dzięki realizacji gminnego programu Utylizacji Azbestu, szkodliwe odpady usuwane są w sposób bezpieczny i zgodny z wyznaczonymi normami, co zmniejsza ryzyko powstawania dzikich składowisk.

Info/foto: UMP, Joanna Łękas

Proszowice - najnowsze informacje