poniedziałek, 31 maja 2021 12:02

W tej grupie wiekowej skuteczność szczepionki Moderna wynosi 100%

Autor Norbert Kwiatkowski
W tej grupie wiekowej skuteczność szczepionki Moderna wynosi 100%

Takie statystyki chcemy obserwować, ponieważ pokazują sens szczepienia nawet tym, którzy wciąż są sceptycznie nastawieni do przyjęcia preparatu. W badaniu oceniającym immunogenność szczepionki mRNA Moderna u nastolatków nie zaobserwowano przypadków koronawirusa u osób, co oznacza, że skuteczność wynosi 100%.

W przytoczonych badaniach wskazuje się, że skuteczność preparatu 14 dni od podania drugiej dawki wynosi 100 proc. w tej grupie pacjentów.

Bardzo wysokim wskaźnikiem procentowym cechuje się również statystyka dotycząca okresu po przyjęciu pierwszej dawki i wynosi 93%.

Info: Grzegorz Cessak - Twitter  Foto: zdjęcie poglądowe - Unsplash

Małopolska - najnowsze informacje