poniedziałek, 8 lutego 2021 14:06

Wadowice. Będzie nowy oddział przedszkolny i nie tylko

Autor Wiktoria Mitura
Wadowice. Będzie nowy oddział przedszkolny i nie tylko

To dobry czas dla wadowickiej oświaty. Dwa kolejne wnioski uzyskały dofinansowania, dzięki którym w placówkach publicznych 34 dzieci więcej zostanie objęte opieką przedszkolną i żłobkową. W ramach dotacji rządowej z programu Maluch+ oraz unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego do gminy Wadowice trafi na ten cel ponad 1 milion złotych! Oba granty łączy miejsce – parter budynku Przedszkola Publicznego nr 3 na ul. Lwowskiej.

Beneficjentami projektu Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego są dwie placówki – Przedszkole Publiczne nr 3 i oddziały przedszkolne działające przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wadowicach.

Głównym efektem programu będzie utworzenie nowego oddziału w wadowickim „Muchomorku”. Już od września 2021 r. swoją przedszkolną przygodę rozpocznie tam dodatkowe 22 dzieci. Nowa klasa powstanie w ramach przebudowy pomieszczeń, zajmowanych wcześniej przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, które w styczniu 2021 r. zmieniło siedzibę.

– Pozyskane dofinansowanie przewiduje też doposażenie sal w nowoczesny sprzęt do terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Z tego projektu skorzysta również przedszkole działające przy SP nr 5 w Wadowicach. Celem tego zadania jest bowiem wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami, a wspomniane placówki są jedynymi w naszej gminie z oddziałami integracyjnymi dla przedszkolaków – wyjaśnia burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński

Projekt pozwoli na zwiększenie ofert zajęć specjalistycznych dla dzieci o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym. Zyskają również pracujący tam nauczycieli, którzy w ramach projektu będą mogli się szkolić i podjąć studia podyplomowe w zakresie pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi.

Kwota pozyskanego dofinansowania to 655 tysięcy złotych, co stanowi 85% wartości całego projektu.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne

Program Maluch+ szczególnie ucieszy rodziców najmłodszych mieszkańców gminy. Rządowe środki pozwolą na uruchomienie wyczekiwanego pierwszego samorządowego oddziału żłobkowego, do którego uczęszczać będzie 12 dzieci. Żłobek będzie sąsiadował z nowym oddziałem przedszkolnym,  po wykonaniu gruntownej przebudowy pomieszczeń po OPP. Planowany termin wpisu placówki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 31.12.2021 roku, co oznacza, że do nowego żłobka dzieci będą mogły pójść już w przyszłym roku.

Wartość pozyskanego dofinansowania to blisko 350 tysięcy złotych. Z gminnej kasy na ten cel przeznaczone zostanie 87 tysięcy złotych.

Info i foto: UM Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje