wtorek, 22 grudnia 2020 12:10

Wadowice. Ulica Sienkiewicza wyremontowana

Autor Wiktoria Mitura
Wadowice. Ulica Sienkiewicza wyremontowana

To była jedna z największych inwestycji drogowych powiatu wadowickiego w tym roku. Wczoraj dokonano odbioru końcowego przebudowy ulicy Sienkiewicza w Wadowicach.

– Nie ma co kryć – ta inwestycja dużo nas kosztowała. I nie chodzi tylko o pieniądze. Należało na niej wykonać potężną pracę, co wiązało się ze sporymi wyzwaniami, np. w niektórych miejscach wiercono otwory na głębokość ok. 12 metrów. Dodatkowo, w pewnym momencie trzeba było przerwać prace ze względu na wykopaliska archeologiczne w rejonie dużego parkingu. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Droga została wykonana naprawdę solidnie, zmieniło się jej otoczenie. Wykonawca dotrzymał słowa i zakończył roboty jeszcze w tym roku. Nie ma więc co narzekać, trzeba się cieszyć. Ulica Sienkiewicza to jedna z najważniejszych dróg w Wadowicach i wiemy, jak bardzo kierowcy i mieszkańcy czekali na wykonanie tej inwestycji – mówi starosta Eugeniusz Kurdas.

W ramach umowy podpisanej w grudniu ubiegłego roku wykonawca – firma Strabag Infrastruktura Południe zmodernizowała ul. Sienkiewicza na długości ok. 640 metrów i wszystkie skrzyżowania. Po obu stronach drogi powstały nowe chodniki o szerokości od dwóch do trzech metrów, a naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 2 – nowa zatoka autobusowa. Wzdłuż całej ulicy odnowione zostały parkingi – stworzono łącznie ok. 90 miejsc, z których część przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac przeprowadzono także m.in. przebudowę wodociągu oraz sieci: elektroenergetycznych, sanitarnych i deszczowych – wraz z budową przepompowni wód deszczowych.

Łączny koszt całej inwestycji wyniósł nieco ponad 11,2 milionów złotych, z czego: ok. 5,5 mln zł to dotacja dla powiatu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ok. 3,5 mln zł  – środki Gminy Wadowice (w tym dokapitalizowanie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji), a ponad 2,2 mln zł pochodziło z budżetu Powiatu Wadowickiego.

info i foto: powiat wadowicki

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje