poniedziałek, 9 października 2023 07:57

Wawel zaprasza na najbardziej wyczekiwaną wystawę. Dla kogo bezpłatny bilet?

Autor Mirosław Haładyj
Wawel zaprasza na najbardziej wyczekiwaną wystawę. Dla kogo bezpłatny bilet?

Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na kolejną monumentalną wystawę historyczno-artystyczną. Obraz Złotego Wieku to szeroka panorama kultury rozkwitającej w latach 1501–1572, a więc za panowania kolejnych Jagiellonów: Aleksandra, Zygmunta I i Zygmunta Augusta, na ogromnym terytorium monarchii polsko-litewskiej. Wystawa trwa od 15 września do 14 grudnia 2023 roku.

W XVI wieku Polska była jednym z największych państw w ówczesnej Europie – potęgą militarną, polityczną i ekonomiczną. Nastąpił wówczas znaczący rozwój nauki, kultury i sztuki. Wzrastały miasta, dynamicznie rozwijał się handel. Złoty Wiek to również okres reformacji oraz promocji języka polskiego. Zorganizowana na Wawelu wystawa Obraz Złotego Wieku ukazuje znaczenie i siłę obrazu – we wszelkich odmianach i znaczeniach tego terminu – w szeroko rozumianej kulturze epoki jagiellońskiej.

W cenie biletu przewodnik (dotyczy wybranych godzin). W dniach 3–31 października bilet na wystawę Obraz Złotego Wieku upoważnia do zwiedzenia Reprezentacyjnych Komnat Królewskich. Zakup wydawnictw towarzyszących wystawie (katalog lub eseje) upoważnia do otrzymania bezpłatnego promocyjnego biletu na wystawę (na podstawie paragonu potwierdzającego zakup wydawnictwa).

O spektakularnym fryzie w Sali Pod Przeglądem Wojsk

Wydarzenie historyczne, popis czy symboliczny pochód triumfalny? O spektakularnym fryzie w Sali Pod Przeglądem Wojsk opowiada Krzysztof Czyżewski, kurator wystawy #ObrazZłotegoWieku 💛💛

Opublikowany przez Zamek Królewski na Wawelu Czwartek, 28 września 2023

Inf.: Zamek Królewski na Wawelu
Fot. główne: Autorstwa Lestat (Jan Mehlich) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15709455

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka