sobota, 9 grudnia 2023 06:17

Wielicka komunikacja wzorem dla innych samorządów

Autor Marzena Gitler
Wielicka komunikacja wzorem dla innych samorządów

Z dwudniową wizytą studyjną zawitali do Wieliczki przedstawiciele jednostek samorządowych województwa lubelskiego: Krasnegostawu, Izbicy, Łopiennik Górnych i Siennicy Różanej.

Przyjazd zorganizowany został przez Związek Miast Polskich w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu, a jego głównym celem było zapoznanie się z systemem zintegrowanej komunikacji, który powstał w wielickiej gminie.

Na dwudniową wizytę złożyły się spotkania robocze z przedstawicielami samorządu zaangażowanymi w rozwój systemu, analizy mechanizmów jego działania i nadzorowania, a także przejazdy środkami komunikacji.

Wizyta w Wieliczce rozpoczęła się od spotkania z burmistrzem Arturem Koziołem, który opowiedział o działaniach prowadzących do rozwoju komunikacji lokalnej. W spotkaniu udział wzięli również: Piotr Krupa, zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Inwestycji oraz Mieczysław Włosek, Prezes WST wraz z pracownikami. Rozmawiano o sposobach finansowania komunikacji i pozyskanych przez gminę środkach zewnętrznych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wielickiej Spółki Transportowej, która znajduje się w budynku nowego dworca autobusowego, jednego z elementów całego systemu.

- Nasza komunikacja opiera się na trzech filarach: autobusach aglomeracyjnych łączących Wieliczkę i inne miejscowości z Krakowem; zielonych autobusach Wielickiej Spółki Transportowej stanowiących transport wewnątrz gminny oraz Autobusowych Liniach Dowozowych połączonych z transportem kolejowym. Ta dywersyfikacja gałęzi transportu jest modelowym przykładem organizacji komunikacji gminnej. Dziś już możemy powiedzieć, że przyjęte przez nas rozwiązania sprawdziły się i nadal będziemy je rozwijać. Należy tez dodać, że razem z rozwojem komunikacji, skorzystaliśmy z unijnego wsparcia na poprawę infrastruktury komunikacyjnej, a więc powstanie nowych lub modernizację starych ponad 100 przystanków autobusowych, budowę nowego dworca autobusowego oraz zaplecza dla autobusów. Po kilku latach inwestowania w komunikację, chce podkreślić, ze należy rozwijać komunikacje gminną, jest to oczekiwane społecznie i pozwala na wyrównywanie różnic społecznych – podkreślił Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. - Cieszymy się, że nasze działania stały się wzorem dla innych samorządów. Równocześnie warto dodać, że cały czas pracujemy nad rozwojem systemu komunikacji. Niedawno zakończyła się budowa parkingu w systemie Park&Ride w Kokotowie, uruchamiane są nowe linie – od września trzy, obsługiwane przez „zielone autobusy”, planowany jest zakup nowych autobusów elektrycznych – dodał włodarz Wieliczki.

Artykuł sponsorowany

Inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka