piątek, 16 grudnia 2022 17:06

Wieliczka uchwaliła budżet na 2023 rok. Znamy szczegóły!

Autor Marzena Gitler
Wieliczka uchwaliła budżet na 2023 rok. Znamy szczegóły!

Nowy budżet zakłada przede wszystkim finalizację trwających obecnie priorytetowych inwestycji. Będą też nowe zadania m.in. budowa pumptracka.

Informację o uchwaleniu nowego budżetu na 2023 rok przekazał na swojej stronie Porozumienie Samorządowe Wieliczka. "Głosami Radnych Rady Miejskiej w Wieliczce na sesji budżetowej dniu 15 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet na rok 2023. To trudny czas gospodarczy i ekonomiczny nie tylko dla Wieliczki, ale całej Polski. Wszystkie samorządy borykają się z decyzjami obecnego Rządu RP, których konsekwencje odczuwają wszyscy obywatele. Rządowe zmiany w systemie podatkowym, inflacja, wysokie ceny energii i paliw, kryzys na rynku budowlanym powodują, że projektując budżet stajemy przed dylematem pomiędzy oszczędnościami i ,,zaciskaniem pasa”, a utrzymaniem  tempa rozwoju gminy poprzez inwestycje. Teraz to samorządy gminne muszą poradzić sobie z tymi trudnościami zważywszy przede wszystkim na  podstawowe potrzeby lokalnej społeczności" - czytamy w poście.

BUDŻET MIASTA I GMINY WIELICZKA NA ROK 2023 UCHWALONY! Głosami Radnych Rady Miejskiej w Wieliczce na sesji budżetowej...

Opublikowany przez Porozumienie Samorządowe Wieliczka Czwartek, 15 grudnia 2022

Radni z Porozumienie Samorządowe Wieliczka chwalą sobie też współpracę z burmistrzem Arturem Koziołem "Podczas wielu spotkań z Burmistrzem Arturem Koziołem udało nam się wypracować  budżet Miasta i Gminy Wieliczka na 2023 rok, który w sposób optymalny i zrównoważony zaspokaja najważniejsze potrzeby naszych mieszkańców, zapewni sprawne funkcjonowanie Urzędu i jednostek oraz pozwoli na  kontynuację rozpoczętych już inwestycji. Przypomnijmy, że w 2018 roku  podpisaliśmy z mieszkańcami Kontrakty, które każdego roku konsekwentnie realizujemy i nie ustajemy w dążeniu do wyznaczonych celów" - podsumowali.

Priorytetem - dokończenie inwestycji

Najważniejszym punktem budżetu są zadania oświatowe, w kierunku których - zadaniem radnych z Porozumienie - nastąpił ogromny rozwój w ostatnich 3 latach.
Nowy budżet zakłada przede wszystkim dokończenie już rozpoczętych inwestycji oświatowych. To będzie priorytetem. Warto dodać, że jest ich dużo. To dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mietniowie, rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce, budowy Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich, budowy sali gimnastycznej w Byszycach, budowy Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grabiu, budowa części dydaktyczno-sportowej na osiedlu Krzyszkowice na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce, budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie, budowa przedszkola na osiedlu Lekarka w Wieliczce.

Ruszy budowa przedszkola w Pawlikowicach

Radni z Porozumienie Samorządowe Wieliczka zauważają, że dopełnieniem ogromnego sukcesu inwestycyjnego jest przeznaczenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej kolejnej ważnej i społecznie oczekiwanej od kilku lat inwestycji - budowy Przedszkola  Samorządowego w Pawlikowicach. "Na dokumentację techniczną wraz z  pozwoleniem na budowę została zaplanowana kwota 140 tysięcy złotych, co daje szerokie możliwości projektowania inwestycji z uwzględnieniem  potencjału działki gminnej przeznaczonej na ten cel" - dodali w poście.

Kolejną ważną dla mieszkańców sprawą są drogi. Na to też zostały przeznaczone środki w nowym budżecie. "Celem uruchomienia kolejnej linii autobusowej w Koźmicach Małych budżet został poszerzony o środki na modernizację drogi wewnętrznej nr 7 o długości 450 metrów oraz drogi gminnej nr 561021K o długości 1,5 kilometra w Koźmicach Małych. W ramach zadania zostaną oczyszczone rowy oraz wykonane nakładki asfaltowe wraz z poboczem z kruszywa. Inwestycja w obydwie drogi została skalkulowana na łączną kwotę 960 tysięcy złotych, z czego środki na przebudowę drogi  gminnej zostały podzielone na dwa lata (200 tysięcy w roku 2023,  pozostałe 600 tys. zaplanowane na rok 2024)" - napisali radni.

To nie wszystko. W ramach inwestycji drogowych w budżecie znalazły się między innymi na rozbudowę ulicy Kraszewskiego w Wieliczce – łączne nakłady 200 tysięcy złotych, z czego połowa środków do wydatkowania w roku 2023 (zadanie dwuletnie). Zaplanowano też 120 tys. zł na rozbudowę ulicy Reformackiej od drogi krajowej nr 94 do ulicy Długiej. Ruszy też rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomskiej i os. Wincentego Pola. W budżecie 2023 na ten cel przeznaczono 120 tys. zło i 150 tys. zł na dokumentację techniczną i wykonanie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu wraz z przebudową pętli autobusowej.

Rozpocznie się też przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich. To zadanie dwuletnie. W 2023 zaplanowano na ten cel 100 tys. zł i kolejne 100 tys. zł na rok następny. "W ramach zadania wykonany zostanie chodnik przy wskazanej drodze, którą celem ominięcia bardzo niebezpiecznych koźmickich serpentyn poruszają się pieszo uczniowie SP w Koźmicach Wielkich" - napisali radni z Porozumienia.

Nie udało się w BO - będzie w budżecie miasta!

Zupełnie nowym zadaniem na rok 2023 jest budowa toru dla rowerów, hulajnóg i rolek, czyli tzw. pumptruck. Ta wyczekiwana przez młodzież inwestycja znalazła się jako projekt w Wielickim Budżecie Obywatelskim na rok 2023, ale pomimo niemal 6 tysięcy punktów nie dostała się na listę projektów rekomendowanych do realizacji. "Doceniając zaangażowanie młodzieży, która  była autorem projektu budżet został uzupełniony o to zadanie  inwestycyjne" - zapewnili radni.

W Budżecie znalazły się również wszystkie zadania z Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. "Na wniosek sołectwa Węgrzce Wielkie, które ze sprzedaży działek pod strefę  gospodarczą zyskało 10 milionów złotych w budżecie znalazły się 2 miliony złotych na przebudowę dróg gminnych oraz zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostałe 8 milionów złotych na cele rekreacyjno – sportowe na działce gminnej nr 1178/2 w Węgrzcach  Wielkich. Ponadto zaplanowano m.in. zakup działki nr 347 w Koźmicach Wielkich w celu poprawy przestrzeni publicznej oraz kontynuację rozbudowy sieci  kanalizacyjnej Mieście i Gminie Wieliczka" - podsumowują radni.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje