sobota, 2 listopada 2019 09:03

Wierzchosławice: To oni współtworzyli tu niepodległość

Autor Marzena Gitler
Wierzchosławice: To oni współtworzyli tu niepodległość

25 października w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach otwarto wystawę poświęconą bohaterom Gminy Wierzchosławice.

Uroczyste otwarcie wystawy przez Wójta Gminy Wierzchosławice Andrzeja Mroza poprzedził program artystyczny „Niepodległa” wykonany przez grupę teatralną „Oto My” działającą w ramach Stowarzyszenia Klub Seniora „Przystań” w Wierzchosławicach.

Wystawa pn. „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy” – ku pamięci zasłużonym na rzecz Gminy Wierzchosławice jest poświęcona bohaterom związanym z Ziemią Wierzchosławicką. Szczegółowo zostały zaprezentowane sylwetki Wincentego Witosa – jednego z architektów niepodległości, wybitnego męża stanu, Adama Boryczki – słynnego wierzchosławickiego „cichociemnego”, żołnierza Wojska Polskiego w Kampanii Wrześniowej oraz ppor. pilota Stanisława Koguta – odznaczonego Krzyżem Walecznych za udział w walkach 1939 r.

W wernisażu wzięli udział potomkowie rodziny bohaterów: Marek Steindel – prawnuk Wincentego Witosa, Bartłomiej Olesiński – siostrzeniec ppor. pilota Stanisława Koguta, radni powiatowi i gminni, sołtysi, dyrektorzy szkół podstawowych oraz bardzo liczne grono mieszkańców.

Podczas wystawy swoje prelekcje wygłosili: Ireneusz Banek – lokalny pasjonat historii z Rudki, tropiciel śladów historii na terenie Gminy Wierzchosławice, odkrywca eksponatów zaprezentowanych podczas wystawy pochodzących głównie z okresu I Wojny Światowej. Podczas wystąpienia opowiedział o tym jak zrodził się pomysł na realizację tego przedsięwzięcia; Władysław Kurtyka – pisarz i poeta, pasjonat historii pochodzący z Bielczy, przybliżył historię walk podczas I wojny światowej na terenie gminy Wierzchosławice; Jacek Skrabot – lokalny pasjonat historii z Bobrownik Małych, przybliżył postacie bohaterów Ziemi Wierzchosławickiej – opowiedział o ich życiu i zasługach dla Polski; Janusz Skicki – Kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, przedstawił zawartość i podział wystawy.

W podniosłej i uroczystej atmosferze mieszkańcy Gminy Wierzchosławice wspominali sylwetki bohaterów swojej Małej Ojczyzny i obejrzeli wystawę zorganizowaną w celu ich upamiętnienia.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu pn. „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy” – ku pamięci zasłużonym na rzecz Gminy Wierzchosławice realizowanego z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej”.

Inf. UG Wierzchosławice, foto: Paweł Topolski/UG Wierzchosławice

Tarnów - najnowsze informacje