wtorek, 9 stycznia 2024 14:06

Wojewoda małopolski wystąpi o nową karetkę dla Zakopanego. "To odpowiedź na głosy środowiska"

Autor Katarzyna Jamróz
Wojewoda małopolski wystąpi o nową karetkę dla Zakopanego. "To odpowiedź na głosy środowiska"

– Wszyscy mamy świadomość specyficznych warunków, jakie panują w powiecie tatrzańskim w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym, uprawianiem sportów zimowych i turystyki wysokogórskiej. Stąd też starania zmierzające do uruchomienia dodatkowego 12-godzinnego zespołu ratownictwa medycznego w Zakopanem są w pełni uzasadnione i traktujemy je priorytetowo – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda małopolski, Krzysztof Jan Klęczar, podjął decyzję o złożeniu wniosku o aktywację dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM „P”) stacjonującego w Zakopanem. Taka inicjatywa, mająca na celu wzmocnienie systemu zabezpieczenia powiatu tatrzańskiego, wynika z ustaleń przeprowadzonych we współpracy z ministrem zdrowia, Izabelą Leszczyną. Wniosek ten zostanie przekazany do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania opinii, jako dysponenta środków wspierających funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w regionie.

Dodatkowy zespół

– Jest to odpowiedź na głosy środowiska reprezentującego ratowników medycznych pracujących na Podhalu, ale też wewnętrznych analiz, z którymi się zapoznałem. Bezpieczeństwo i zdrowie to tematy newralgiczne. Mówimy jednym głosem z panią minister Izabelą Leszczyną. Wszyscy mamy świadomość specyficznych warunków, jakie panują w powiecie tatrzańskim w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym, uprawianiem sportów zimowych i turystyki wysokogórskiej. Stąd też starania zmierzające do uruchomienia dodatkowego 12-godzinnego zespołu ratownictwa medycznego w Zakopanem są w pełni uzasadnione i traktujemy je priorytetowo. Pozostaję w kontakcie zarówno z panią minister, jak i panią Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, aby sprawę dodatkowego ZRM-u w Zakopanem doprowadzić do szczęśliwego finału – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wszystkie środki zarządzane są przez NFZ

Przypomnijmy. Wojewoda samodzielnie nie wprowadza zmian do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Jednakże, może przedstawić sugestie dotyczące ewentualnych modyfikacji Ministrowi Zdrowia, który ma ostateczne uprawnienia decyzyjne w tej kwestii. Od 1 stycznia 2023 roku wojewodowie nie mają możliwości alokacji środków na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w swoich regionach – wszystkie środki są teraz zarządzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli chodzi o powiat tatrzański, to obecnie stacjonuje tam:

  • 1 zespół ratownictwa medycznego (ZRM) specjalistyczny („S”) – całoroczny, całodobowy, stacjonujący w Zakopanem,
  • 2 ZRM podstawowe („P”) – całoroczne, całodobowe (jeden z nich stacjonuje w Zakopanem, a drugi w Bukowinie Tatrzańskiej) oraz  2 ZRM „P” – sezonowe (jeden od 1 stycznia do 31 marca, drugi od 1 lipca do 30 września), 12-godzinne stacjonujące, w Bukowinie Tatrzańskiej.

W 2023 roku Wojewoda Małopolski, na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem, w ramach aneksu z 18 września 2023 roku do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”, wystąpił do Ministra Zdrowia m.in. o:

  • przekwalifikowanie całodobowego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) „S” na całodobowy ZRM „P” z miejscem stacjonowania w Zakopanem,
  • utworzenie działającego 12 godzin na dobę (od godz. 8.00 do godz. 20.00) ZRM „P”, stacjonującego w Zakopanem.

Brak zgody

Ta propozycja wynikała z wieloetapowych konsultacji, które obejmowały dialog zarówno ze Szpitalem jako dysponentem ZRM-ów, NFZ, marszałkiem województwa małopolskiego, konsultantem wojewódzkim ds. medycyny ratunkowej, jak i Starostwem Powiatowym w Zakopanem. Sygnały i dane otrzymane przez Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie potwierdzały, że ZRM z siedzibą w Zakopanem przeważnie przeprowadza interwencje w składzie z udziałem ratowników medycznych, czyli funkcjonuje jako ZRM "P". Wynika to z trudności w pozyskaniu specjalistycznej kadry, zwłaszcza lekarza systemu. W związku z tym zaproponowano, że środki uzyskane poprzez formalne przekształcenie ZRM "S" na "P" miałyby być przeznaczone na utworzenie dodatkowego, nowego ZRM "P". Mimo przeprowadzonych analiz i uzgodnień z zaangażowanymi podmiotami, Minister Zdrowia w 2023 roku nie wyraził jednak zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Wysokość ryczałtów dla ZRM na okres od stycznia do czerwca 2024 r. w województwie małopolskim to (dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, stan na 1 stycznia 2024 roku):

  • świadczenia udzielane przez podstawowe ZRM 24-godzinny – 6 503,20 zł,
  • świadczenia udzielane przez specjalistyczne ZRM 24-godzinny  – 8 852,80 zł.

Koszt uruchomienia podstawowego 12h ZRM w Zakopanem na cały rok to kwota 1 186 834,00 zł.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Fot. Głos24/IlustracyjnePodhale

Podhale - najnowsze informacje

Rozrywka