wtorek, 9 lutego 2021 13:06

Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego - to możliwe

Autor Artykuł sponsorowany
Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego - to możliwe

Kredyt we frankach to temat budzący wciąż niemałe kontrowersje. Przez wiele lat tzw. "frankowicze" pozostawieni byli sami sobie. Na szczęście ostatnie regulacje prawne stają po ich stronie i pozwalają na realną poprawę sytuacji finansowej "frankowiczów".

Jak można wstrzymać spłaty rat?

Osoby posiadające kredyt frankowy mogą ubiegać się o wstrzymanie spłaty kredytu. Aby to uczynić, muszą jednak wnieść do instytucji sądowej pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego. W jego ramach można zażądać o wstrzymanie obecnego obowiązku spłat kapitałowo - odsetkowych rat kredytu. Dodatkowo można też zakazać bankowi składać kolejne oświadczenia o wypowiedzenie umowy kredytu.

Kolejną możliwością jest również złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego. Bardzo często instytucje te rozpatrują sprawy na korzyść kredytobiorców. Dzieje się tak w szczególności, gdy doszło już do spłaty kwoty, którą bank udzielił pierwotnie. W takich sytuacjach można również starać się o odzyskanie części odsetek. Dla przykładu: osoba, która zaciągnęła kredyt na kwotę 100 tys. złotych, a w trakcie okresu spłaty wraz z odsetkami oddała bankowi np. 120 tys. złotych może odzyskać nadpłaconą kwotę kapitału.

Dzieje się tak, ponieważ dalsze spłacanie rat kapitałowo - odsetkowych byłoby bezpodstawnych procesem bogacenia się banku. Dlatego też wstrzymanie się od obowiązku spłat rat kapitałowo - odsetkowych jest rzeczą uzasadnioną.

Inne sytuacje, w których można żądać wstrzymania spłaty kredytu

Wstrzymanie spłaty kolejnych rat możliwe jest również w sytuacji, kiedy kredytobiorca ówcześnie podpisał aneks antyspreadowy, a także zaczął spłacać kredyt bezpośrednio we frankach. Okazuje się bowiem, że mechanizm indeksacji wpłat w tej walucie już od wielu lat był wadliwy. Skutkiem tego jest fakt, że przejście na spłatę kredytu we frankach było niedopuszczalne i kredytobiorcy nigdy nie powinni spłacać rat kredytu w tej walucie.

Więcej na ten temat przeczytać można na: https://kancelaria-slaski.pl/

Czy pozywanie banku ma sens?

Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego posiada zapis, mówiący o tym, iż samodzielne ustalanie kursu kupna/sprzedaży walut jest niedozwolone. Dodatkowo ostatni wyrok Sądu Najwyższego (z dn.11.12.2019) ogłosił, że skutkiem zaprzestania korzystania z wadliwego mechanizmu służącego do indeksacji wpłat powinna być całkowita nieważność zawartych umów.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje