czwartek, 15 czerwca 2023 12:02

Wybrano nowe władze "Klubu Przyjaciół Wieliczki”

Autor Jadwiga Duda
Wybrano nowe władze "Klubu Przyjaciół Wieliczki”

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) wybrało władze na XVIII kadencję w latach 2023-2026.

25 marca i 27 maja (sobota) 2023 r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczce  przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w drugim terminie,  o godz.16.00-tej odbyły się   Walne Zebranie Wyborcze  Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW), których celem było wybranie władz Klubu na lata 2023-2026. Na zebraniu 25.03.b.r. z udziałem 39 członków KPW. uchwalono  udzielenie absolutorium ustępującemu pięcioosobowemu Zarządowi z lat 2017-2022: w składzie: Jadwiga Duda, prezes, Grażyna Kowal, v-ce prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł, sekretarz, Janina Tańcula, członek i zwiększenie Zarządu do siedmiu osób poprzez zmianę paragrafu 25 Statutu. Wybrano do Zarządu na lata 2023-2026: Jadwigę Dudę, prezes, Marię Gurgul, Annę Kisiel, Grażynę Kowal, Hannę Kozioł, Wandę Polan, Krystynę Wróbel. Podziękowano Janinie Tańculi za 20 lat pracy w Zarządzie jak skarbnik i członek. Wybrano  Komisję Rewizyjną w składzie: Władysława Dubiel, przewodnicząca, Aleksandra Pasek, Zofia Spychała, Anna Ślęczka,  Aleksandra Pasek i Sąd Koleżeński: Halina Dyląg, Wiesław Jasiński, Jan Matzke, przewodniczący. Podjęło uchwały: o powołaniu XIX Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 listopada 2023 r. przeprowadzi kwestę w celu zebrania funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków; o zwróceniu się do władz miasta o upamiętnienie tablicą wieliczan uhonorowanych na wniosek ocalałych Żydów przez Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata” za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. 26. 04. b. r: Grażyna Kowal, Wanda Polan,Krystyna Wróbel, złożyły pisemną rezygnacje z pracy w Zarządzie. W statucie KPW Komisja Rewizyjna liczy trzy osoby. Rezygnacje złożyła z udziału w niej Aleksandra Pasek. Stąd zaistniała konieczność zwołania Walnego Zebrania Wyborczego - Uzupełniającego na 27 maja b.r. Na 114 członków Klubu w zebraniu uczestniczyło 48 osób.

Prezes KPW wręczyła legitymacje członkowskie KPW ostatnio przyjętym do Klubu: Antoniemu Cieślikowi, Kazimierze Ciupce, Barbarze Falbierskiej. Michał Morawski odczytał sprawozdanie z Walnego Zebrania Wyborczego w dniu 25 marca b.r. Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Filip Banaś,  Tomasz Pieprzyca, przewodniczący, Janina Tańcula. Wybrano Zarząd KPW  XVIII kadencji w składzie: Jadwiga Duda, prezes, Maria Gurgul, Elżbieta Kawecka-Cebula, Anna Kisiel, Hanna Kozioł, Aleksandra Pasek, Justyna Twardosz, który ukonstytuuje się na zebraniu 7.06.b.r..

W zebraniu uczestniczyli członkowie KPW: Filip Banaś, Grażyna Bieniek, Marta Borowiec, Antoni Cieślik, Kazimiera Ciupka, Danuta Chrebor, Hubert Cora, Stanisława Cygankiewicz, Jadwiga Duda, Wiesława Duda, Halina Dyląg, Marian Dyląg, Władysława Dubiel, Alojzja Dudek, Barbara Falbierska, Anna Grubecka, Władysław Grubecki, Edyta Huziuk, Andrzej Irlik, Wiesław Jasiński, Roman Jedynak, Elżbieta Kawecka-Cebula, Krzysztof Kasprzyk, Anna Kisiel, Andrzej Klimczyk, Stanisław Jacek Kołodziejczyk, Jadwiga Kowal, Hanna Kozioł,  Teresa Kruczek, Henryka Lembas, Jan Matzke, Anna Młynarczyk, Michał Morawski, Maria Nawrot, Ewa Nowosielska, Aleksandra Pasek, Aldona Maria Pawłyk, Tomasz Pieprzyca, Wanda Polan, Halina Pracuch, Zofia Prochwicz, Marian Sipióra, Natalia Soran-Maluty, Zofia Spychała, Anna Ślęczka, Janina Tańcula, Justyna Twardosz, Krystyna Wróbel, Małgorzata Złomek-Adaszyńska.

W wolnych wnioskach głos zabrali: Jadwiga Duda, Jadwiga Kowal, Stanisław Jacek Kołodziejczyk, Roman Jedynak. Zebranie zakończyła przewodnicząca zapraszając wszystkich do udziału 31 maja br. w 39 spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”  Bis! pt.  „Wielka" poezja i „mała" architektura - spotkanie z pasjonatami Lidią i Zbigniewem Sałabunami.”

Opuszczając salę każdy mógł zabrać „Głos Wielicki” z maja br., w którym zawarte są m.in. artykuły niżej podpisanej o wydarzeniach: 13.04.- obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia, 26.04. - 38 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! o młynarstwie w Podłężu i okolicach od średniowiecza po czasy współczesne, 2.05.b.r.- Święto Flagi w Koźmicach Wielkich z udziałem członków KPW. Przebieg spotkania fotografowali: Antoni Cieślik, Krzysztof Kasprzyk, Justyna Twardosz. Dziękujemy Arturowi Koziołowi, burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka za udostępnienie nam sali „Magistrat” na zebrania, a Małgorzacie Łyżczarz za przygotowanie sali i opiekę nad nami.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka