poniedziałek, 4 października 2021 07:54

Znaki zakazu BHP z opisem - jak prawidłowo stosować w miejscu pracy?

Autor Artykuł sponsorowany
Znaki zakazu BHP z opisem - jak prawidłowo stosować w miejscu pracy?

Bezpieczeństwo i higiena pracy wielu ludziom kojarzy się ze żmudnymi szkoleniami, przez które bardzo często musimy przejść obligatoryjnie. Znaki zakazu z opisem znajdują się najczęściej w miejscach pracy tj. halach produkcyjnych, fabrykach i magazynach, lecz nie tylko. Spotkamy się z nimi również w instytucjach użyteczności publicznej, kinach, galeriach oraz w innego rodzaju przestrzeniach, gdzie mogą występować różnego rodzaju zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Warto pamiętać, że konieczność umieszczenia znaków zakazu BHP w wyżej wymienionych obiektach wynika bezpośrednio z przepisów prawnych i rozporządzeń. Wytyczne znajdują się w takich dokumentach jak Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i pracy. O obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracy przez pracodawcę mówi także Konstytucja Rzeczypospolitej.

Jakie występują i jak wyglądają znaki zakazu BHP?

Znaki bezpieczeństwa włącznie ze znakami zakazu BHP podlegają bezpośrednio pod normę PN-93/N-01256/03, jak również dyrektywę unijną 92/58/EWG. Oznaczenia umieszcza się na sztywnej płytce PCV, którą przymocowuje się do powierzchni najczęściej za mocą kleju lub śrub. Można spotkać się również ze stosowaniem folii samoprzylepnej. W przypadku przestrzeni o niskim poziomie naświetlenia wykorzystuje się materiały fotoluminescencyjne, dzięki czemu znaki zakazu z opisem są dobrze widoczne w niemal całkowitej ciemności. Nie ma odgórnych wymagań, co do rozmiarów znaków BHP - muszą być one jednak przede wszystkim dobrze widoczne. Najczęściej stosuje się oznakowania o kształcie kwadratu 225 x 225mm (bez opisu) lub prostokąta 225x275mm (z opisem). Umieszcza się je na poziomie 150cm - 170cm od podłogi.

Znaki zakazu BHP występują w formie białego koła z czerwoną obwódką z czarnym przekreślonym na czerwono piktogramem. Zastosowanie konkretnych oznaczeń powinno zawsze wynikać z dokładnej analizy oceny ryzyka zawodowego. Przyjmuję się, że znaki zakazu BHP powinny wskazywać na zagrożenia, których nie ma możliwości wyeliminowania za pomocą technicznych środków ochronny lub innymi metodami organizacji pracy. Mogą wskazywać na zakaz m.in. palenia tytoniu, używania otwartego ognia, przechodzenia, wstępu, ruchu urządzeń do transportu poziomego, czy wspinania się. Znaki zakazu BHP zabraniają także używania telefonów, siadania w konkretnym miejscu, wstępu zwierząt, czy używania konkretnych urządzeń. Informują również o wodzie niezdatnej do picia, zakazie wstępu osobom z implantami, czy chorobą serca. Warto wspomnieć o możliwości zamówienia własnego wzoru - oczywiście zgodnego z wspomnianymi zarządzeniami prawnymi.

Czym grozi niezastosowanie znaków BHP w miejscu pracy?

Przedsiębiorcy, którzy niedopełniają obowiązku zastosowania znaków zakazów z opisami lub bez opisów w miejscu pracy naruszają przepisy Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej, jak również samej Konstytucji. Muszą zatem liczyć się z możliwością poniesienia poważnych konsekwencji prawnych, jak również finansowych. Konsekwencje wzrastają wielokrotnie w przypadku wypadku w miejscu pracy, gdzie nastąpiła utrata zdrowia, a w jeszcze gorszym wypadku - życia osoby znajdującej się na obiekcie. W takim przypadku możliwa jest bowiem kara w postaci ograniczenia wolności. Jeżeli jednak nie doszło do tak katastrofalnych w skutkach zdarzeń - przedsiębiorca wciąż musi się liczyć z wysokimi grzywnami.

Podsumowanie

Pomimo, że wielu przedsiębiorców i pracowników traktuje zagadnienia związane z bezpieczną higieną pracy jako nużący obowiązek - to odpowiednie oznaczenia realnie wpływają na ochronę zdrowia i życia osób przebywających w danym obiekcie budowlanym. Warto także pamiętać, że wystarczy jednorazowo skupić się na oznakowaniu przestrzeni - znaki zakazu BHP są bowiem wytrzymałe i użyteczne przez kilkadziesiąt lat. Spełnienie tego obowiązku pozwala zachować pewność, że obiekt cechuje się większym bezpieczeństwem.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy producentowi znaków zakazu BHP - Techem S.A. Znaki zakazu BHP możesz sprawdzić na stronie https://sklep.techemznaki.pl/znaki-zakazu

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje