sobota, 2 lipca 2022 13:49

Nowy Sącz: Znamy laureatów nagrody Sądecczyzna za rok 2021!

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Nowy Sącz: Znamy laureatów nagrody Sądecczyzna za rok 2021!

Bogdan Potoniec za publikację „Młyny i tartaki wodne doliny Popradu” (wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu) oraz Agata Tobiasz za publikację „Zakochany w górach. O wędrówkach Szczęsnego Morawskiego” (wyd. Gmina Stary Sącz) otrzymali Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2021. Uroczyste wręczenie tych wyróżnień odbyło się 1 lipca w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Nagrody „Sądecczyzna” za najlepszą książkę historyczną za ubiegły rok, wręczane są od 15 lat. Historię i ideę Nagrody przybliżył zebranym Ryszard Kruk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny a decyzje w sprawie przyznania nagród przedstawiła Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.

Współorganizator Nagrody, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek, mówiąc o dorobku Nagrody podkreślił, że przyczynia się ona do poszerzania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz do rozwijania historycznych pasji bardzo wielu osób.

  • Z dumą patrzymy na listę tegorocznych, jak i wszystkich dotychczasowych laureatów Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Weszła ona na stałe do kalendarza wydarzeń dedykowanych wartościowym książkom historycznym o dziejach Sądecczyzny. W związku z zakończeniem działalności przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny z radością chcemy podziękować Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu za zgodę na przejęcie roli Stowarzyszenia w Kapitule Nagrody – mówiła natomiast Bożena Mściwujewska-Kruk.

Nagrody im. Szczęsnego Morawskiego (mające postać pamiątkowych plakiet wykonanych przez sądeckiego konserwatora zabytków Józefa Steca) wręczyli: Marta Mordarska, radna Województwa Małopolskiego, I wiceprzewodnicząca Komisji Kultury UM WM, Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM WM, Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki oraz Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

Laudację na cześć nagrodzonych wygłosili: Sylwester Rękas, kierownik oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie (oddział Nowy Sącz) oraz tarnowski historyk, dr Marek Smoła. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył Agacie Tobiasz Srebrne Jabłko Sądeckie.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. W przyszłości organizacją wręczania Nagrody Sądecczyzna zajmie się Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, przy udziale Muzeum Okręgowego.

LAUREACI XV EDYCJI NAGRODY „SĄDECCZYZNA” IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO:

2007 Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzmi opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, t. 1 i 2, Kraków 2007, Muzeum Narodowe w Krakowie, ss. 804

2008 Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908-2008, Nowy Sącz 2008, Drukarnia Goldruk Wojciech Golachowski, ss. 449

2009 Jerzy Giza, Nowosądecka lista katyńska. Pomordowani w Rosji Sowieckiej, wyd. 2 [uzup. i rozsz.], Nowy Sącz: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół [etc.], 2009, ss. 276

2010 Józef Skrabski, Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna, Studio Wydawnicze DodoEditor, Kraków 2010, ss. 447

2011 Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945, Tarnów: s.n., 2011, ss. 197

2012 Grzegorz Olszewski,  Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci, Nowy Sącz 2012, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Wydawnictwo Dobre, 2012, ss. 715

2013 Anna Janota-Strama,  Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu,  Warszawa 2013, Wydawnictwo DiG, ss. 417

2014 Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej, Nowy Sącz: Powiat Nowosądecki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz 2014, ss. 704. Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956, pod red. Dawida Golika, Nowy Sącz – Kraków 2014, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Krakowie, ss. 413

2015 Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka, Dobieszowice 2015, Stowarzyszenie „Brynica” [etc.], ss. 296, Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog wystawy październik–grudzień 2015, autorzy: Matka Wawrzyna Chwedoruk, Maria Marcinowska, Leszek Migrała, Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran, Robert Ślusarek, Marek Wcześny, Beata Wierzbicka, oprac. not katalogowych Anna Florek, Nowy Sącz 2015, Muzeum Okręgowe, ss. 94, Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej, zespół red. Maria Kruczek, Grzegorz Olszewski, Beata Wierzbicka i Tomasz Podgórski, Nowy Sącz 2015, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, ss. 328

2016 Bogdan Potoniec, Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2016, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, ss. 148, Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu, Kraków 2016,  Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”; Niskowa: Fundacja Sądecka, 2016, ss. 599

2017 Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Opracowanie ze wstępem naukowym (Vybrané sandeciana vo fondoch Štátneho archívu v Levoči. Spracovanie s vedeckým úvodom), red. naukowa Ewa Danowska, Józef Marecki, Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 2017, ss. 67

2018 Marcin S. Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 269, (seria: Biblioteka Łącka; 4) Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz, Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889. „Szkicowniki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych z naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza (1888–1891)”, t. 2, z. 1, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018, ss. 308

2019 Marek Smoła, Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko – kościół – życie religijne, T. 1–2, Tarnów: S-CAN Wydawnictwo 2019, ss. 1591, O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy... Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, oprac. Sylwester Rękas, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2019, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019, ss. 508

2020 Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), oprac. i wydał Julian Dybiec, Kraków 2020, ss. XV, 355 (seria: Biblioteka Łącka 5), ss. XV, 355, Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej. T. 1–10, red. Maria Brylak-Załuska, Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 2020, 10 tomów (ss. 134, 190, 254, 150, 174, 166, 254, 230, 174, 302), Niedzica 1320–2020. Monografia, red. Anna Mlekodaj i Elżbieta Łukuś, Wydawnictwo „Zachylina”, Niedzica 2020, ss. 700, Wyróżnienie: Tadeusz Duda, Starosądecki słownik biograficzny, Gmina Stary Sącz, Stary Sącz 2020, ss. 115

2021 Bogdan Potoniec, Młyny i tartaki wodne doliny Popradu, Nowy Sącz: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2021, ss. 484, Agata Tobiasz, Zakochany w górach o lasach. O wędrówkach Szczęsnego Morawskiego, Stary Sącz: Gmina Stary Sącz, 2021, ss. 235.

Członkowie Kapituły Nagrody:

Jerzy Giza, laureat Nagrody, Janusz Hetmańczyk, laureat Nagrody, dr Anna Janota-Strama, laureatka Nagrody, dr ks. Jan Kudelka, laureat Nagrody, dr Piotr Łopatkiewicz, laureat Nagrody, dr Tadeusz Łopatkiewicz, laureat Nagrody, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, Grzegorz Olszewski, laureat Nagrody, Bogdan Potoniec, laureat Nagrody, dr hab. Marcin Przybyła, laureat Nagrody, Sylwester Rękas, laureat Nagrody, dr hab. Józef Skrabski, laureat Nagrody, dr Marek Smoła, laureat Nagrody, dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, dr Sławomir Wróblewski, laureat Nagrody.

Inf.: Agnieszka Małecka/Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Fot. Piotr Droździ

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka