poniedziałek, 20 stycznia 2020 16:11

2400 osób w tarnowskiej "izbie wytrzeźwień" w 2019 roku. Ile to kosztuje?

Autor Marzena Gitler
2400 osób w tarnowskiej "izbie wytrzeźwień" w 2019 roku. Ile to kosztuje?

Od 2016 roku osoby nietrzeźwe z Tarnowa mogą znaleźć schronienie w Punkcie Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi przy ul. Tuchowskiej. Ile kosztuje utrzymanie tego punktu?

PONON prowadzi Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego PONON, placówka udziela pomocy i schronienia osobom nietrzeźwym (powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), które zostały dowiezione z terenu miasta Tarnowa przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Tarnowie. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. Placówka przyjmuje wyłącznie mężczyzn. Nietrzeźwe kobiety doprowadzane są do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Do placówki nie są doprowadzani nieletni.

W ubiegłym roku opiekę znalazło tu prawie 2400 osób nietrzeźwch, które zostały dowiezione do punktu z terenu Tarnowa. To prawie 7 dziennie. Pracownicy są w gotowości do przyjęcia 10 osób nietrzeźwych. Punkt działa całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych – szczególnie w zimie – może zapewnić opiekę dodatkowo czterem osobom dowiezionym do wytrzeźwienia.

W punkcie przy ul. Tuchowskiej 21 dyżurują: lekarz, ratownicy medyczni, psycholog i socjoterapeuta. Ich zadaniem jest: zapewnienie badania każdej osobie nietrzeźwej dowiezionej do punktu, umożliwienie tym osobom wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych, a w koniecznych przypadkach wymianę odzieży. Prowadzona jest też stała obserwacja podstawowych parametrów życiowych osób nietrzeźwych, które przebywają w placówce. Z kolei zadaniem dyżurujących tam psychologa i socjoterapeuty jest zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla przyjętych nietrzeźwych oraz ich rodzin.

W tym roku miasto na prowadzenie Punktu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi przy ul. Tuchowskiej przeznaczy niemal 900 tys. zł.  

(ww)/UMT

Tarnów - najnowsze informacje