środa, 24 marca 2021 15:47

75 tys. zł na zakup sprzętu do zdalnej edukacji dla szkół powiatu wielickiego

Autor Marzena Gitler
75 tys. zł na zakup sprzętu do zdalnej edukacji dla szkół powiatu wielickiego

Marta Malec-Lech z zarządu województwa wręczyła promesy na zakup sprzętu do edukacji zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Powiat Wielicki, jako organ prowadzący podstawowe oraz ponadpodstawowe szkoły publiczne otrzymał blisko 75 tys. zł.

W uroczystości wręczenia promes, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, wzięli udział radni wojewódzcy Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia, przedstawiciele Miasta i Gminy Wieliczka: radny miejski Rafał Ślęczka i dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli Anna Całka, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice ds. społecznych Michał Hebda oraz Jolanta Sosińska, właścicielka Prywatnej Szkoły Podstawowej "Macierzanka".

Łączna wysokość środków finansowych na zakup sprzętu jaka trafiła do szkół zlokalizowanych na terenie powiatu wielickiego to 247 472, 25 złotych.

Promesę dla powiatu wielickiego w wysokości 74 999,99 złotych odebrał wicestarosta wielicki Henryk Gawor.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup 24 laptopów dla szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Wielicki: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gdowie oraz szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Wsparcie, jakie otrzymał Powiat Wielicki jest maksymalnym określonym w regulaminie konkursu dla jednego samorządu - przekazał wicestarosta Henryk Gawor.

Celem projektu grantowego organizowanego przez Województwo Małopolskie jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Powiat Wielicki stara się wesprzeć uczniów prowadzonych przez siebie szkół w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania - wprowadzany na skutek epidemii COVID 19. W oparciu o dostępne środki i możliwości staramy się wyposażyć szkoły w narzędzia cyfrowe ułatwiające prowadzenie zdalnych zajęć. Cieszę się, że znajdujemy w tym działaniu sojusznika w postaci Województwa Małopolskiego, które przeznaczyło środki na działania Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny - mówi Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor.

Należy przypomnieć, iż  otrzymana promesa i środki to kolejne zakupy zaplanowane przez Powiat Wielicki dla szkół w związku z epidemią COVID-19.
W kwietniu ubiegłego roku kupiono łącznie 90 laptopów w ramach projektu “Zdalna Szkoła" dla wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki oraz dalsze elementy wyposażenia (kamery internetowe, sprzęt komputerowy) ze środków własnych Powiatu. Następnie zakupiono 32 laptopy dla uczniów pozostających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Zaplanowano także zakup sprzętu komputerowego dla szkół zawodowych w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".

tekst: Paweł Łuczyński / Starostwo Powiatowe w Wieliczce
foto: malopolska.pl

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje