piątek, 9 kwietnia 2021 08:46

Wieliczka. Gmina dofinansuje budowę brakującego odcinka chodnika w Brzegach. Kiedy powstanie?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Gmina dofinansuje budowę brakującego odcinka chodnika w Brzegach. Kiedy powstanie?

Gmina Wieliczka dofinansuje budowę brakującej części chodnika w Brzegach na drodze Kraków - Niepołomice. O tę inwestycję apelowali mieszkańcy. Kiedy powstanie?

Miasto i Gmina Wieliczka dofinansuje budowę chodnika w Brzegach. To odpowiedź na apel mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2011K w sołectwie Brzegi. Gmina Wieliczka, uchwałą Rady Miejskiej 26 marca br przeznaczyła na budowę chodnika środki w wysokości 100 000 zł.

foto: Google Maps - UMiG Wieliczka

Newralgiczna droga pozostaje w zarządzie Powiatu Wielickiego, chodnik nie został jednak wykonany w ciągu całej drogi. Pozostał kilkusetmetrowy odcinek do zakończenia budowy chodnika.

Powiat Wielicki wartość całości inwestycji oszacował na 200 000 zł. - Wkład finansowy Gminy Wieliczka stanowi 50% kosztów całości przedsięwzięcia, co pozwoli na rozpoczęcie jeszcze w tym roku procedury wykonania dokumentacji projektowej i jak najszybsze wykonanie tak koniecznej  inwestycji - zapewnia burmistrz Artur Kozioł.

foto: Scrin Google Maps

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje