wtorek, 4 maja 2021 07:12

Beskidzka Droga Integracyjna coraz bliżej, mimo kontrowersji

Autor Mirosław Haładyj
Beskidzka Droga Integracyjna coraz bliżej, mimo kontrowersji

Do przetargu na wykonanie badań geofizycznych i opracowanie ich wyników dla projektowanej budowy S52 Bielsko-Biała–Głogoczów, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej wpłynęło dwie oferty. Badania te są konieczne do opracowania koncepcji projektowej inwestycji.

GDDKiA poinformowała, że oferty złożyły dwie firmy:

  • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z Krakowa, koszt prac wyceniono na 2 585 472,30 zł,
  • Zakład Usług Geologicznych Geotech z Rzeszowa, koszt 3 378 195,00 zł

Termin wykonania zadania określony został w dokumentacji na sześć miesięcy z możliwością skrócenia do czterech miesięcy. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z Krakowa zadeklarowało skrócenie prac do czterech miesięcy. Teraz komisja przetargowa przystępuje do sprawdzania dokumentów ofertowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • wykonanie polowych badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej – ERT (jako metody podstawowej w badaniu podłoża na potrzeby budownictwa drogowego) wzdłuż wytyczonych profili dla trasy głównej, drogowych obiektów inżynierskich, węzłów drogowych, osuwisk i terenów predysponowanych do powstawania ruchów masowych, szacowana ilość tych badań wynosi 135 km,
  • wykonanie polowych badań geofizycznych metodą sejsmicznej tomografii refrakcyjnej – SRT-P (ze względu na występowanie zwietrzelin i skał w podłożu budowlanym drogi w przedziale głębokości 0-30 m p.p.t.) wzdłuż wytyczonych profili dla trasy głównej, drogowych obiektów inżynierskich, węzłów drogowych, osuwisk i terenów predysponowanych do powstawania ruchów masowych, szacowana ilość tych badań wynosi 135 km,
  • wykonanie polowych badań geofizycznych (techniką analizy fal powierzchniowych MASW) wzdłuż wytyczonych profili dla trasy głównej, drogowych obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, - szacowana ilość tych badań to 80 km,
  • wykonanie pomiarów geodezyjnych: tyczenie, niwelacja,
  • interpretację wyników badań geofizycznych i przedstawienie jej zgodnie z wymaganiami wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego,
  • prowadzenie dozoru badań terenowych.

61 kilometrów i kontrowersje

Beskidzka Droga Integracyjna DK52 początkowo projektowana była w klasie "główna przyspieszona". Status drogi ekspresowej otrzymała w maju 2016 r., decyzją Rada Ministrów, kiedy ustalono przebieg drogi ekspresowej S52, który prowadzi od Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy Potok kontynuowany jest do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7.

Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa nazywany Beskidzką Droga Integracyjną, o długości ok. 61 km i przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu będzie miał 13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów. W ciągu drogi powstanie 104 obiekty mostowe, mury oporowe, 4 miejsca obsługi podróżnych (MOP-y) i obwód drogowy „Wadowice”.

W zakresie ochrona środowiska przewidziano: ekrany akustyczne o łącznej długości 38 km 207 m, 26 przejść dla zwierząt i zieleń ochronną o łącznej długości 30 km.

Decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r, ale do tej pory nie jest prawomocna z powodu odwołań i skarg grupy mieszkańców. Wprawdzie 16.01.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do NSA. Sprawa w NSA do dzisiaj nie została zakończona.

Prace dokumentacyjne są kontynuowane. W dniu kwietnia 2020 r. został uzgodniony przez Ministra Infrastruktury aneks do programu inwestycji dla tej drogi, a 31 sierpnia 2020 r. podpisano aneks na dokończenie opracowania dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej do lutego 2025 r. Ogłoszenie przetargu na realizację S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna), w systemie projektuj i buduj i podziale na pięć odcinków przewiduje się w II półroczu 2024 roku. przy czym podpisanie umowy z wykonawca planuje się w I półroczu 2025 r. Realizacja robót budowlanych przewidywana jest na lata 2027 – 2031.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje