wtorek, 27 sierpnia 2019 19:29

Biecz: Jak królowa Jadwiga pomoże seniorom?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Biecz: Jak królowa Jadwiga pomoże seniorom?

W Bieczu (powiat gorlicki) rusza realizacja projektu „Królowa Jadwiga seniorom Biecza”.

Jego głównym celem jest utworzenie Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych. Pomoże on 40 niesamodzielnym osobom powyżej 60. roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Biecz. Usługi stacjonarne będą świadczone dla 25 osób, natomiast dla 15 osób w miejscu ich zamieszkania.

– Działanie Ośrodka ukierunkowane jest na wsparcie umożliwiające osobom niesamodzielnym jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku własnego miejsca zamieszkania oraz udzielenie możliwie najszerszego i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 10 opiekunów osób niesamodzielnych – informuje Urząd Miejski w Bieczu.

Ośrodek będzie otwarty w dni robocze, w godzinach od 6:00 do 18:00.

– W ramach Ośrodka prowadzone będą usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, aktywizująco-usprawniające oraz wspomagające. Dla każdego Uczestnika projektu opracowana zostanie, przez powołany zespół terapeutyczny Indywidualna Diagnoza Potrzeb – podaje Urząd Miejski w Bieczu.

W planach jest też udział podopiecznych w wydarzeniach kulturalnych, organizacja świąt, wycieczek oraz wspólne przedsięwzięcia, realizowane wraz z wolontariuszami.

Gorlice - najnowsze informacje