wtorek, 28 listopada 2023 12:05

Bieda w Polsce 2023: "Czasami potrafię nie jeść, żeby zaoszczędzić i mieć na później."

Autor Małgorzata Gietner-Woszczyna
Bieda w Polsce 2023: "Czasami potrafię nie
jeść, żeby zaoszczędzić
i mieć na później."

Polska w 2023 roku stoi w obliczu niewidzialnej epidemii - wzrostu ubóstwa, który dotyka przede wszystkim dzieci i seniorów. Dane Głównego Urzędu Statystycznego rysują obraz, w którym niemal 400 tysięcy dzieci i 300 tysięcy seniorów żyje w skrajnym ubóstwie. Jest to sytuacja, która wymaga nie tylko uwagi, ale przede wszystkim działań. W obliczu tych danych, Joanna Sadzik, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, podkreśla: "Odmienianie małych światów ma duże znaczenie"

Najnowszy "Raport o Biedzie" pokazuje, jak wydarzenia ostatnich trzech lat, w tym utrzymująca się inflacja, wpłynęły na wzrost cen produktów i zmieniły decyzje konsumenckie Polaków. Obecnie 4 na 5 Polaków kupuje mniej lub wybiera tańsze produkty. Codzienne zakupy, które niegdyś zajmowały kilkanaście minut, teraz wymagają znacznie więcej czasu​​.

Alarmujący jest wzrost ubóstwa wśród najmłodszych. Niemal 400 tysięcy dzieci doświadcza skrajnego ubóstwa, a wiele z nich nigdy z niego nie wyjdzie​​. W ubogich rodzinach posiadanie dziecka zwiększa ryzyko życia w skrajnej biedzie, a w rodzinach z co najmniej trójką dzieci, co dziesiąte żyje w ubóstwie​​.

41% gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych, a wskaźnik ten wzrasta do 48% w rodzinach z osobą niepełnosprawną​​. Liczba dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wzrosła do 101 tysięcy​​.

W obliczu rosnących kosztów życia, 70% Polaków przyznaje, że coraz trudniej im oszczędzać pieniądze​​. Ponad 2,5 miliona osób nie podejmuje pracy ze względu na chorobę lub niepełnosprawność​​. Co trzeci Polak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zgromadził żadnych oszczędności, a połowa z nich została zmuszona do ich wykorzystania.

Szlachetna Paczka: światło nadziei w cieniu statystyk ubóstwa

Życie w skrajnej biedzie oznacza przeżycie za niewiele ponad 20 zł dziennie na członka rodziny. Koszty życia rosną, jedzenie podrożało o niemal 22%, a opłaty za mieszkanie o ponad 20%. W tych warunkach, akcje takie jak Szlachetna Paczka nabierają szczególnego znaczenia.

Rodziny włączone do programu Szlachetnej Paczki w 2022 roku dysponowały średnio 14 zł na dzień na osobę. Połowa z nich potrzebowała kurtki na zimę, a blisko trzy czwarte zimowego obuwia. Co dziesiątej rodzinie nie stać na opał na zimę.

W kontekście tych danych, inicjatywa Szlachetnej Paczki staje się ważnym narzędziem w walce z ubóstwem. Wspierając tę akcję, każdy z nas może mieć realny wpływ na życie tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. To wezwanie do działania, aby pomóc zmienić losy tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Więcej informacji o programie i sposobach pomocy można znaleźć na stronie Szlachetna Paczka.

Info. / fot. Szlachetna Paczka

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka