środa, 6 września 2023 07:37

Blisko utworzenia w Wieliczce filii szkoły wyższej

Autor Marzena Gitler
Blisko utworzenia w Wieliczce filii szkoły wyższej

Blisko utworzenia w Wieliczce filii szkoły wyższej. Pierwsza uczelnia powinna rozpocząć działalność w solnym mieście już w przyszłym roku.

Wraz z początkiem września burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz przedstawicielami wielickiej gminy udali się do Białegostoku, gdzie doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomiczną, reprezentowaną przez rektora uczelni dr Aleksandra Prokopiuka, a Miastem i Gminą Wieliczka w sprawie utworzenia w Wieliczce filii Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Blisko utworzenia w Wieliczce filii Szkoły Wyższej - pierwsza uczelnia powinna rozpocząć działalność w solnym mieście już w przyszłym roku.

Bilsko utworzenia w Wieliczce filii Szkoły Wyższej - pierwsza uczelnia powinna rozpocząć działalność w solnym mieście już w przyszłym roku. Wraz z początkiem września Burmistrz Wieliczki wraz przedstawicielami wielickiej gminy udali się do Białegostoku, gdzie doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomiczną reprezentowaną przez rektora uczelni dr Aleksandra Prokopiuka a Miastem i Gminą Wieliczka w sprawie utworzenia filii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Wieliczce. Białostocka uczelnia została założona w 1996 roku. Jej misją jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy,a także tworzenie warunków do współpracy sfery nauki i biznesu oraz transferu wiedzy i innowacji. Głównym zadaniem filii, na początkowym etapie rozwoju, będzie prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia zarówno w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. - „Podczas konferencji, która odbyła się w Wieliczce kilka miesięcy temu zapowiedzieliśmy, że będziemy szukać nowych rozwiązań edukacyjnych dla naszego miasta. Takim rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z wyższą uczelnią. Dzisiaj znajdujemy się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku i z panem rektorem rozmawiamy o tym, jakie kierunki moglibyśmy utworzyć w Wieliczce dla studentów. Ta nowa oferta dla naszego miasta to również nowa jakość edukacyjna. Jeżeli uda nam się wykonać ten krok i doprowadzić do rozpoczęcia działalności uczelni w Wieliczce, jestem pewien, że w najbliższych latach jej program zostanie rozbudowany o nowe kierunki. List intencyjny wskazuje kroki, które będziemy realizować w najbliższych tygodniach po to, żeby przygotować się do wprowadzenia w życie tego projektu” - skomentował wydarzenie burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. – „Dziś podpisaliśmy list intencyjny o utworzeniu filii w Wieliczce i o wspólnym jej prowadzeniu. Na początek chcemy uruchomić dwie specjalności: informatyka stosowana – studia inżynierskie I stopnia oraz Higiena i Bezpieczeństwo Pracy – również studia inżynierskie I stopnia. Są to kierunki cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, podczas gdy znikoma ilość uczelni ma je w swojej ofercie. Chcemy ruszyć z tymi nowymi kierunkami już w przyszłym roku.” - dodał prof. WSE dr Aleksander Prokopiuk.

Opublikowany przez Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0. Wtorek, 5 września 2023

Białostocka uczelnia została założona w 1996 roku. Jej misją jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, a także tworzenie warunków do współpracy sfery nauki i biznesu oraz transferu wiedzy i innowacji. Głównym zadaniem filii, na początkowym etapie rozwoju, będzie prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia, zarówno w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

– Podczas konferencji, która odbyła się w Wieliczce kilka miesięcy temu, zapowiedzieliśmy, że będziemy szukać nowych rozwiązań edukacyjnych dla naszego miasta. Takim rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z wyższą uczelnią. Dzisiaj znajdujemy się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku i z panem rektorem rozmawiamy o tym, jakie kierunki moglibyśmy utworzyć w Wieliczce dla studentów. Ta nowa oferta dla naszego miasta to również nowa jakość edukacyjna. Jeżeli uda nam się wykonać ten krok i doprowadzić do rozpoczęcia działalności uczelni w Wieliczce, jestem pewien, że w najbliższych latach jej program zostanie rozbudowany o nowe kierunki. List intencyjny wskazuje kroki, które będziemy realizować w najbliższych tygodniach po to, żeby przygotować się do wprowadzenia w życie tego projektu - podsumował wydarzenie burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

– Dziś podpisaliśmy list intencyjny o utworzeniu filii w Wieliczce i o wspólnym jej prowadzeniu. Na początek chcemy uruchomić dwie specjalności: informatyka stosowana – studia inżynierskie I stopnia oraz Higiena i Bezpieczeństwo Pracy – również studia inżynierskie I stopnia. Są to kierunki cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, podczas gdy znikoma ilość uczelni ma je w swojej ofercie. Chcemy ruszyć z tymi nowymi kierunkami już w przyszłym roku.” - dodał prof. WSE dr Aleksander Prokopiuk.

Artykuł sponsorowany

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka