poniedziałek, 17 lutego 2020 12:15

Blisko 11 milionów na remont kościoła w Muszynie

Autor Marzena Gitler
Blisko 11 milionów na remont kościoła w Muszynie

Kościół pw. św Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie odzyska dawną świetność. Prace remontowe i konserwatorskie zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość wsparcia ze środków unijnych to ponad 6,75 mln złotych. Umowę gwarantującą unijne wsparcie podpisali dziś marszałek Witold Kozłowski i ks. prałat Paweł Stabach.

Informacje o obiekcie

Parafia w Muszynie istnieje od 1330 roku. Obecny kościół barokowy pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w latach 1676-1728 i do czasów dzisiejszych zachował pierwotny układ przestrzenny. Jest jednym z najcenniejszych zabytków tego typu w regionie i stanowi rzadki przykład sakralnego budownictwa obronnego. Wnętrze kościoła mieści liczne dzieła sztuki pochodzące z XV-XIX wieku.

Informacje o projekcie

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w kościele w Muszynie przeprowadzone zostaną roboty budowlane, a także prace konserwatorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem świątynię i znajdujące się w jej wnętrzu zabytki. Plan działań remontowych zakłada wykorzystanie najlepszych rozwiązań technologicznych, dzięki którym nie zostanie naruszony zabytkowy charakter obiektu.

Dla nas to bardzo ważne wydarzenie, bo to jest jedna z największych dotacji z Funduszy Europejskich jeżeli chodzi o renowację zabytku sakralnego. To również przykład całkowicie kompleksowego podejścia - praktycznie wszystko to, co jest najważniejsze będzie odnowione. Blisko 11 milionów, w tym 6,75 mln zł ze środków Funduszy Europejskich, zostanie przeznaczone na modernizację obiektu sakralnego o charakterze obronnym. Bardzo się cieszę, że parafia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny - lokowana w 1330 roku, a więc jedna z najstarszych parafii w naszej diecezji - będzie miała możliwość być całkowicie odnowiona. To szczególny budynek, a więc w związku z tym szczególny rodzaj renowacji, szczególne metody, szczególne monitorowanie i nadzór - mówił marszałek Witold Kozłowski, życząc szczęśliwej realizacji i pomyślnego zakończenia projektu.

Obiekt w Muszynie czeka remont dachu, elewacji i zewnętrznych elementów architektonicznych. Odnowione zostaną też: dzwonnica, kapliczka św. Jana Nepomucena i nawierzchnia wokół kościoła. Zmieni się również wnętrze świątyni. Plan zakłada m.in. remont posadzki i renowację drzwi zakrystii, a także konserwację ścian i sklepień. Odnowione zostaną ołtarz główny i ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, a także znajdujące się w świątyni obrazy.

Za wsparcie i docenienie tego pięknego barokowego kościoła dziękował ks. proboszcz Paweł Stabach: - Dzięki tym funduszom będziemy mogli sprawić, że ta świątynia będzie jeszcze wspanialsza i będzie służyć tym, którzy będą ją odwiedzać jako turyści, ale też wszystkim wiernym, którzy będą się modlić skupieni i wpatrzeni w te piękne dzieła – zaznaczył.

- Dla społeczności lokalnej jest to decyzja niezwykle ważna, dlatego że podejmujemy się wielkiego dzieła odnowy obiektu, który jest świadkiem naszej tożsamości, który towarzyszył nam przez wieki, a który dzisiaj wymaga bardzo dużych nakładów i dzięki tym olbrzymim środkom może odzyskać swój blask – dodał burmistrz Jan Golba.

Efekty projektu

Gruntowny remont kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie pozwoli nie tylko zachować funkcje sakralne świątyni, lecz także zwiększy liczbę organizowanych w niej wydarzeń kulturalnych. Koncerty chórów, tradycyjne jasełka, warsztaty teatralne i przeznaczone dla młodzieży zajęcia na temat historii i architektury będą się odbywać w zupełnie nowej scenerii. Do Muszyny przybędzie więcej pielgrzymów i turystów. Projekt będzie wsparciem dla rozwoju turystyki, a także przyczyni się do zachowania i zwiększenia atrakcyjności kulturowej regionu.

Dofinansowanie projektu

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 10,94 mln zł, w tym dofinansowanie UE wyniesie 6,75 mln zł.

inf. i foto: UMWM

Nowy Sącz - najnowsze informacje